Prosjektet har som mål er å utvikle kunnskap og teknologi som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i ulike fiskerier etter pelagisk fisk med trål, skriver FHF på sin nettside.

 

Rødlistet bifangst

Innblanding av uønsket bifangst, herunder torskefisker, makrellstørje og ulike haiarter er en økende problemstilling innen trålfiske etter pelagisk fisk. De fleste haiartene er rødlistet og bør av den grunn bli selektert ut under tauing. 

Mangel på arrangement for fortløpende utsortering og bearbeiding av hvitfisk gjør det også vanskelig å ta vare på kvalitet. I tillegg er prosentandel for lovlig bifangst svært lav, hvilket medfører risiko for lovbrudd og økte kostnader for flåten, skriver FHF.  

 

Kvoteregulerte fiskeslag

Innen industritrål er det først og fremst kvotebelagt fisk / stor fisk som utgjør et problem. FHF ønsker derfor å få testet ut Exluder som system også i dette fiskeriet.

Du finner utlysningen her.