- Fiskeflåten er i dag underlagt samme CO₂-avgift som veitrafikken, og hvis den økes til 2000 kroner tonnet, slik planene er, vil drivstoffprisen dobles innen 2030. For å dempe belastningen på fiskerinæringen er det laget en kompensasjonsordning. Problemet med den er at fiskerne får utbetalt støtte selv om de har fylt avgiftsfritt drivstoff i Danmark eller andre naboland. Kompensasjonen skal etter planen trappes ned og fjernes i 2025.

Det skriver Svein Thompson og Tønnes Thompson i Stakeholder. Det er også de som står bak det oppdaterte Klimaveikartet for fiskeflåten, som ble lagt fram for kort tid siden.  

kronikken vises det til at det må lønne seg å fiske den forvaltningsmessige bærekraftige mengden fisk. Hvis fisk erstattes av kjøtt, vil det gi en betydelig økning i klimagassutslipp, skriver de. Dette er også på linje med det som er Fiskebå sitt syn.

 

Her kan du lese hele kronikken i Dagens Næringsliv.