Sjøtjenesten ber om at fiskeflåten viser større aktsomhet i fisket med snurrevad. Det skriver Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

Fiskerne oppfordres til å bruke fangstbegrensingssystem for å hindre at fangstene blir uhåndterlige.

 

– Vi forventer at alle snurrevadfartøy som fisker i områder med høy fisketetthet, bruker fangstbegrensningssystemet for å ivareta egen sikkerhet, fangst og kvalitet, sier Rolf Harald Jensen, sjef for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

 

Kontrollere fangstmengden

Fangstbegrensningssystemet gir mulighet til å kontrollere fangstmengden.

– Fangstbegrensing er valgfritt, men når man har dette systemet tilgjengelig, og velger å ikke bruke det, anser vi det som uaktsomt dersom man tar fangster som fører til sprenging og neddreping av fisk, sier Jensen.

 

Stor fisketetthet

Det er stor fisketetthet på flere fiskefelt denne sesongen.

– Det er utøvernes ansvar å sørge for at de unngår slike hendelser og vi vil være tilstede på feltene for å kontrollere at dette går riktig for seg, sier Jensen.