Fiskebåt anmodet om en slik konvertering fordi det lå an til at den norske kvoten av lange i færøysk sone kunne bli oppfisket i 2020 slik som i 2019, og fordi det er åpning for en slik konvertering i kvoteavtalen.

Færøyene begrunner avslaget med at Norge har fått økt sine kvoter av lange/blålange i færøysk sone de siste årene, senest med 200 tonn i 2020. I tillegg viser Færøyene til at den totale fangsten av lange i færøysk farvann antas å bli 8 420 tonn i 2020, som er langt mer enn den fangstmengde ICES har anbefalt.

 

Les også;

Fiskebåt ønsker konvertering av færøyske kvoter