I november eksporterte Norge 2 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 109 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 3 prosent og en verdiøkning på 1 prosent eller 1 million kroner fra november i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i november.

Hittil i år har Norge eksportert 61 500 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang 5 prosent og en verdiøkning på 2 prosent eller 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Sildeeksporten ned med 9 prosent

Norge eksporterte 45 000 tonn sild for 425 millioner kroner i november. Det er en volumnedgang på 26 prosent og en verdireduksjon på 9 prosent eller 41 millioner kroner sammenlignet med november i fjor. Polen og Ukraina var de største markedene for sild i november.

Hittil i år har Norge eksportert 262 000 tonn sild for 2,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 3 prosent, og en verdinedgang på 5 prosent eller 129 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Rekordhøy pris for makrellen

Norge eksporterte 66 000 tonn makrell for 1,1 milliard kroner i november. Det er en volumnedgang på 10 prosent og en verdiøkning på 23 prosent eller 201 millioner kroner fra november i fjor. I november har Japan og Kina vært de største markedene for makrell. Hittil i år har Norge eksportert 236 000 tonn makrell for 3,5 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 24 prosent, og en verdinedgang på 8 prosent eller 300 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- I høst 2018 har vi hatt en eksportandel til høyprismarkeder på 64 prosent mot 60 prosent i fjor høst. For eksempel har Japan økt sin andel av norsk makrelleksport fra 26 prosent i fjor høst, til 34 prosent i høst i år. Den totale prisveksten mer enn kompenserer for volumnedgangen i november, sier Paul T Aandahl i Sjømatrådet.

Her kan du se den fullstendige månedsoversikten fra Sjømatrådet.