I september eksporterte Norge 160 000 tonn sjømat til en verdi av 7,7 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 4 prosent eller 307 millioner kroner fra samme måned i fjor.

- Økningen er blant annet drevet av god pris på torsk og økning i volum på laks. Samtidig har valutaeffekten totalt sett vært positiv for norsk sjømateksport i 2018. Dette tegner for at 2018 blir et rekordår, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Han er likevel usikker på om sjømateksporten i år vil passere 100 milliarder i eksportverdi.

Se video av vår oppsummering av sjømateksporten på 120 sekunder her. 

Økning for fersk torsk – stabilt for fryst torsk

Laks står som for de største volumene, men tallene er heller ikke ille for villfisk. Hittil i år har Norge eksportert 57 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på fire prosent, mens verdien økte med tre prosent eller 65 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Norge har eksportert 1 400 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 57 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på ni prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor. 

- Verdiveksten for fersk torsk er i hovedsak drevet av en prisvekst på ni prosent for hel fisk så langt i år. Samtidig ser vi at andelen av fersk torsk har økt til fordel for fryst hel torsk, til tross for at kvoten har gått ned. Medvirkende årsaker er incentivordninger som har ført til økte fangster utenom sesong, i tillegg til et rekordår når det kommer til levendelagring av torsk, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen.

Høy kvalitet

Ifølge en ny doktoravhandling ved Nofima og UiT, Norges arktiske universitet, holder den levendelagrede torsken en svært høy og jevn kvalitet, noe som trolig er med på å bidra til prisveksten, spesielt nå utenfor hovedsesongen. Hittil i år har Norge eksportert 52 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Volumet falt med 13 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

- Fryst hel torsk er det produktet i torskekategorien som har hatt størst volumreduksjon, og det er nok med på å forklare en prisvekst på 14 prosent så langt i år. Samtidig ser vi at eksporten av fryst filet av torsk, til tross for reduserte torskekvoter, har hatt en volumvekst på 4 prosent. Størst økning er det til Storbritannia, hvor høykvalitets ombordfryst filet er hovedproduktet, sier Pettersen.

Her kan du lese hele pressemeldingen og kvartalsrapporten fra Noges sjømatråd.