- I volum er det en økning på over 400 prosent, og i verdi er økningen på over 500 prosent sammenlignet med mai i fjor, sier markedssjef Synne Guldbrandsen i Råfisklaget.

Guldbrandsen forteller til Råfisklaget sin nettside at USA er det desidert viktigste markedet for norsk snøkrabbe. Der er den populær mat på alt fra restauranter og hoteller til cruiseskip og kasino. Disse næringene har i stor grad vært nedstengt det siste året grunnet koronapandemien, så årsaken til den enorme økningen i eksportvolum og -verdi er en helt annen.

- Skalldyrsentusiaster har i denne perioden flyttet konsumet hjem, og den sterke etterspørselen etter premium skalldyr har dermed skapt nye markedskanaler. Spesielt snøkrabben har eksplodert i popularitet i dagligvarehandelen, sier Guldbrandsen.

 

Nye vaner kan gi høyrere priser

I tiden som kommer blir spørsmålet om dagligvarehandelen vil beholde sin nyvunne posisjon etter at hotell- og restanter åpner opp igjen. Spørsmålet er om forbrukerne vil fortsette å kjøpe snøkrabbe i butikk, samtidig som de spiser krabbe på restaurant.

- Hvis dette er et varig nytt marked, vil økt etterspørsel kunne presse prisene opp ytterligere i tiden som kommer, sier Guldbrandsen. Snøkrabben er nemlig regulert med en årlig kvote, og når denne er fisket må man vente til neste år før man får tak i nye forsyninger.

I år er det ti båter som fanger snøkrabbe, og kvoten for 2021 er nesten tatt. Fangsten med teiner foregår langt nord i Barentshavet, og årets sesong kom i gang tidligere enn vanlig på grunn av lite havis. Samtidig rapporterer båtene at tilgangen på krabbe har vært svært god.

 

FAKTA:

- Den norske kommersielle fangsten etter snøkrabbe startet i 2012 og har de siste par årene blitt kjent for mange.

- Snøkrabben trives i vanntemperaturer mellom –1 °C og 6 °C og foretrekker dermed kaldere temperaturer enn for eksempel kongekrabben.

- Vi finner den i Barentshavet, det nordvestlige Atlanterhavet og nordlige Stillehavet.

- Minste skallbredde på krabbe som det er lov å fange er 9,5 cm.

- Snøkrabben spiser bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner. Ved teinefangst benyttes i hovedsak akkar som agn.

- Fra og med 2017 ble det innført snøkrabbekvote for norsk sone i Barentshavet, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Kvoten settes på nytt hvert år, og for 2021 er kvoten satt til 6 500 tonn. Kun fartøy med spesiell tillatelse kan delta i fisket.