I mai har Norge eksportert 5 200 tonn fryst torsk til en verdi av 224 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 12 prosent mens verdien økte med 8 millioner kroner eller fire prosent, melder Norges sjømatråd.

- Lavere kvoter slår også ut på eksporten av fryst torsk i mai. Hittil i år har det likevel vært en vekst i eksporten av fryst torsk totalt, særlig til Storbritannia, og fortsetter også i mai måned, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

 

Ned for fersk torsk

Det ble eksportert 4 200 tonn fersk torsk til en verdi av 177 millioner kroner i mai måned. Det er en reduksjon i volum på 27 prosent mens verdien falt med 26 millioner kroner eller 13 prosent fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 39 000 tonn fersk torsk til en verdi av 1,6 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent, mens verdien falt med 102 millioner kroner eller seks prosent. Danmark, Nederland og Spania er største mottakere av fersk torsk i mai.

- Det er fortsatt en nedgang i volum mot samme periode i fjor, grunnet lavere kvoter og fangst. I tillegg er det en liten nedgang i pris, som har sammenheng med at den totale størrelsessammensetningen er mindre, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

 

Uendret klippfiskeksport

Norge har eksportert 6 500 tonn klippfisk til en verdi av 371 millioner kroner i mai. Volumet falt med 14 prosent, mens verdien er uendret fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 36 300 tonn klippfisk til en verdi av 1,7 milliarder kroner. Dette er en økning i volum på to prosent, mens verdien økte med 75 millioner kroner eller fem prosent. Portugal, Den Dominikanske Republikk og Brasil var våre viktigste markeder i mai. 

 

Ned for saltfiskeksporten

Norge har eksportert 3 600 tonn saltfisk til en verdi av 214 millioner kroner. Volumet falt med 21 prosent mens verdien falt med 20 millioner kroner eller ni prosent mot mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 14 000 tonn saltfisk til en verdi av 799 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 20 prosent mens verdien falt med 90 millioner kroner eller 10 prosent. Portugal, Spania og Canada var våre viktigste markeder i mai.

- Den svake utviklingen i eksporten av saltet, hel torsk fortsatte også i mai, og det var en betydelig prisvekst. Lav tilgang på råstoff og høye førstehåndspriser er noe av forklaringen på de lave volumene, sier Ingrid K. Pettersen. 

 

Sterk verdivekst for både sild og makrell

Norge har eksportert 11 700 tonn sild til en verdi av 128 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på seks prosent mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 16 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 128 000 tonn sild til en verdi av 1,1 milliard kroner. Det er en økning i volum på 13 prosent, mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 8 prosent. Polen, Litauen og Tyskland var de viktigste markedene for sild i mai. 

I mai har Norge eksportert 10 500 tonn makrell til en verdi av 184 millioner kroner. Volumet økte med 13 prosent mens verdien økte med 56 millioner kroner eller 44 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 72 500 tonn makrell til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Det er en økning i volum på tre prosent mens verdien økte med 327 millioner kroner eller 36 prosent. Vietnam, Kina og Japan var største mottaker av makrell i mai.

Her kan du lese hele markedsanalysen til Sjømatrådet.