Om det ikke er mulig å bli enige om en avtale, bør Norge og Storbritannia bli enige om at en fortsetter som i år, av hensyn til handelen og næringsutøvere både i Norge og Storbritannia.

Storbritannia forhandler nå med EU om hvilke avtaler som skal gjelde mellom de to partene fra neste år.