Målet er å få på plass en bedre og mer korrekt rådgivning for makrell. ICES har derfor invitert næring, forvaltning og forskere fra alle involverte kyststater til å delta.

Revidert kvoteråd

- Ting tar tid, men ICES beveger seg i riktig retning. Det viste også siste referanse- og metoderevisjon som ble gjennomført tidligere i år, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Norge bad på bakgrunn av revisjonen om et revidert kvoteråd for makrell for 2019. Det nye rådet vil offentliggjøres den 15. mai 2019. 

Overfiske

- Det forventes å ligge i overkant av avtalt TAC mellom EU, Færøyene og Norge, men under antatt kvantum som vil bli fisket av kyststatene i 2019, ettersom Island, Grønland og Russland overfisker kvoten som er avsatt til de nasjoner som ikke er del av makrellavtalen, sier Maråk.

Også ressursforsker Gjert Dingsør deltar på møtet fra Fiskebåt.