Verken fiskeriministeren eller de andre innledernes på brexit-seminare i London våger å slappe av. Alt kan skje i forhold til brexit, og det værste for norsk fiskerinæring at det ikke blir noen avtale. Det vil kunne føre til skyhøye tollsatser på norske fiskeprodukter som eksporters til Storbritannia.

-Det er mange i sjømatnæringen som er urolige på grunn av usikkerheten rundt brexit, sier Hans Frode Kielland Asmyhr som er Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia.

Livet etter brexit

Akkurat nå er det ingen som vet hvordan verden vil se ut for norske eksportører som selger sjømat til Storbritannia. Det avhenger av hva som skjer de nærmeste dagene, de nærmeste ukene eller de nærmeste månedene.

For norsk sjømatnæring vil en «hard» brexit være det verst mulige alternativet, da vil alle dagens regler rundt handel og tollsatser bli opphevet. Fiskeriminister Nesvik skal senere i dag møte sin britiske kollega for å diskutere nærmere hvordan en kan komme best mulig ut av situasjonen, uansett utfall.

Store endringer

Et annet tema som vil bli tatt opp under seminaret er de store endringene som er på gang i den britiske varehandelen: endringer som vil få konsekvenser også for norsk sjømat.

-Utviklingen i britisk retail er svært spennende og det kommer til å bli en stor omstrukturering, ifølge Asmyhr.

-Butikkene taper marked i forhold til netthandel, de unge spiser stadig mindre sjømat, konsumtrendene er i ferd med å forandre seg og britiske varer taper i forhold til utenlandske på grunn av et svakt britisk pund.

Butikkene taper marked i forhold til netthandel, de unge spiser stadig mindre sjømat, konsumtrendene er i ferd med å forandre seg og britiske varer taper i forhold til utenlandske på grunn av et svakt britisk pund.

Viktig marked

Storbritannia er Norges fjerde største sjømatmarked. I fjor var tallene for direkteeksport av sjømat 148000 tonn, til en verdi av 6,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 13 prosent, mens verdien økte med 956 millioner kroner eller 18 prosent fra 2017.

I tillegg kommer store mengder norsk torsk og hyse til Storbritannia via transittland. Ifølge varestrømsanalyser er verdien på dette rundt en milliard kroner.