Under finner du gjengitt hele saken på Havforskningsinstituttet sin netteside om saken;

 

Oppfordrer flere til å delta: – Dette er vår måte å bidra til forskningen

Skipperen på ringnotfiskeren «Fiskebas» har en klar oppfordring til dem som vurderer å delta i fangstprøvelotteriet.

 

For hvert kast har mannskapet på dekk laget klar en egen korg med prøven som skal sendes inn til Havforskningsinstituttet dersom de blir plukket ut. Gjennom den elektroniske fangstdagboken får de beskjed om de skal beholde den eller ikke.

– Det er ikke mer komplisert enn at man huker av i fangstdagboken for at man ønsker å delta i fangstprøvelotteriet, sier reder og skipper Geir Magne Madsen.

Han er medeier i Fiskebas, som fisker etter sild, makrell, lodde, brisling og hestmakrell.

Enkle rutiner om bord

Selv har Fiskebas kun blitt trukket ut en håndfull ganger. Prøven på 10 kilo settes i frysen og blir merket med nummeret som kommer opp. Når de går til kai sendes en egen melding til Havforskningsinstituttet via mottaket, som også mottar prøven og sender den videre.

– For å være helt ærlig er ikke dette noe særlig med arbeid. Dette er vår måte å kunne bidra til forskningen, sier Madsen.

Selv håper han at alle som er klar over lotteriet er med og bidrar – til tross for at det ikke er noe de får ekstra betalt for.

– Selv om dette er en dugnad er det viktig både for vår egen og forskningen sin del. Det sier seg selv at det vil gagne oss når forskerne har et bedre tallgrunnlag, fortsetter skipperen.

 

Les også;

Vil ha med alle i fangstlotteriet

 

Dette er fangstprøvelotteriet:

  • En utvalgsundersøkelse som er basert på at fartøyene melder alle fangster inn til HI via elektronisk fangstdagbok (ERS).
  • Undersøkelsen gir betydelig mer presis beregning av alderssammensetningen i totalfangsten enn tidligere metode, og dermed mer presise kvoteråd.
  • Fartøyet får melding tilbake om HI ønsker en prøve av fangsten eller ikke.
  • Fangstene kommer til HI via fangstmottak. Dermed blir de opparbeidet og brukt i beregning av talet på individ fisket av hver årsklasse av en bestand.
  • Prøvene blir intrigert med HI sin database for biologiske prøver.
  • Lotteriet sikrer representative prøver som er spredt utover i tid og geografiske områder fra forskjellige fartøy.
  • Les mer om hvordan lotteriet fungerer her.