Oppgåva som frysemann er å sørge for at produkta kjem ned til fryselageret som er heilt nederst og bakerst i båten. Her kjem fisken etter at den er ferdig filetert, pakka og lagt på pallar.

Ved hjelp av truck stablar Kjærbeck pallane som om det skulle vore på eit ordinært fryselager på land.

- Det kan bli røff sjø til tider, og enkelte blir nok også sjøsjuke, men viss du taklar det, er dette ein god stad å vere. Det gir ein god meistringskjensle, og det er kjekt å vere ein del av den norske fiskeflåten, seier Kjærbeck.

 

Sjå videoen der Áron Kjærbeck fortel om jobben sin.

 

Les også:

-Spennande jakt på makrellen

-Får sett mykje spennande når vi er på havet

Leg til rette for god trivsel om bord

Å vere fiskar er eit fritt og fint yrke

Anette Olsen stortrivst som fiskar

De unge trives til sjøs