Her kan du lese meir om det som blei gjort og studere resultata av arbeidet.

 

Klikkar du deg vidare til Resultater og aktiviteter 2021 samlet, finn du ein rapport som går meir i djupna på dei forskjellige prosjekta.

 

Under følgjer ei oversikt over nokre av prosjekta som blei fullført i 2021;

  • Kunnskap om marint restråstoff er utviklet og gjort bedre tilgjengelig
  • Teknologi for automatisk kvalitetsmåling av rund fisk med bruk av hyperspektral teknologi er videreutviklet for tilpasning til industrielt miljø
  • Det er produsert høykvalitets protein av torskehoder, i industriell skala
  • Det er utviklet en trommel for omlegging av liten klippfisk som medfører betydelig sparing av salt og tilnærmet doblet kapasitet ved omlegging av paller uten å redusere produktkvaliteten
  • Arbeidet med å utvikle resirkulerbar emballasje i næringen er iverksatt
  • Det er gjort viktige funn knyttet til konsum av ketolinsyre fra pelagisk fisk og utvikling av aterosklerose hos mus.

 

Fellesområde

  • Første utkast til standard metode for beregningsregler for miljøfotavtrykk for marin fisk til humant konsum har vært på offentlig høring i EU
  • Måling av matsvinn i sjømatbedrifter viser nedgang i matsvinn på 15 % siden 2018
  • Prosjekt for utvikling av ny kunnskap om arealbehov for sjømatnæringen etablert
  • Det er initiert et prosjekt på kunnskapsgrunnlaget for havvindutbygging og fiskeriinteresser