Deltakelsen har vært dårlig med en oppslutning på litt over 40 prosent. Fiskebåt er enig i at dette er for lite viss innsamlingsmetoden skal fungere etter sin hensikt. Likevel bør fangstprøvelotteriet inntil videre baseres på frivillighet, skriver Fiskebåt i sitt høringssvar om ordningen.

 

Lite informasjon

Fiskebåt har vært og er positiv til fangstprøvelotteriet som metode for å forbedre beregningen av ressursbestandene. Dette danner igjen et bedre grunnlag for en god ressursforvaltning, og er på den måten også i fiskernes interesse.

- Problemet er at informasjonen i forkant har vært mangellfull og for dårlig. Enkelte fartøy har bare fått én forespørsel om å delta i fangstprøvelotteriet. Mange aktører avviste denne forespørselen fordi de på daværende tidspunkt ikke var tilstrekkelig kjent med ordningen og dens viktige betydning. Etter dette har ikke disse fartøyene fått ny forespørsel om å delta, skriver Fiskebåt i høringen. 

- Forespørsel om deltakelse i fangstprøvelotteriet burde komme obligatorisk i forkant av hver tur, og ikke være begrenset til denne ene gangen. Dersom dette hadde vært tilfelle mener vi at mange flere hadde sluttet seg til fangstprøvelotteriet, sier avdelingsleder Nina Rasmussen i Fiskebåt.

 

Tungvint

Fiskebåt har i sommer meddelt medlemmer om hvordan de kan melde seg på fangstprøvelotteriet frivillig, selv om de tidligere har avvist forespørselen. Det enkelte rederi/fartøy må selv ta kontakt med sin leverandør for fangstdagbøker, som igjen må «resette» innstillingene i fangstdagboken knyttet til fangstprøvelotteriet. 

- Dette er tungvint og burde etter vår oppfatning vært løst bedre fra oppdragsgivers side. Vår anbefaling er derfor at en pliktig rapportering bare innføres viss oppslutningen fortsetter å være lav, sier Rasmussen.

 

Her kan du lese høringssvaret fra Fiskebåt.

 

Les også;

- Viktig at fiskerne hjelper forskerne

- Dette er vår måte å bidra til forskningen