Ytterstad pekte i talen på at en forsømmelse av forskning på bestanden av sjøpattedyr, og da særlig hval, kan få vidtgående konsekvenser. Årsmøtet til Fiskebåt Nord har utfordringene knyttet til sjøpattedyrene som sin hovedsak på årsmøtet. 

I talen rettet også Ytterstad en pekefinger mot regjeringen som har ønske om å innføre CO2-avgift også for fiskeflåten.

- Dette vil ikke gi noen miljøgevinst eller endring av fiskeriene. Snarere tvert i mot vil dette føre dårligere lønnsomhet og dermed redusert fornying av fiskeflåten, sa Ytterstad.

Regjeringen har varslet at øke CO2-avgiften fra 2020 dersom ikke et partssamansatt utvalg legger fram tiltak som får redusert CO2-utsleppene. Utvalget skal kome med sine forslag i våren 2019. Assisterende direktør i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk, representerer fiskerinæringen i utvalget.

Les også kronikk i Dagens Næringsliv som omhandler dette.

Årsmøtet til Fiskebåt Nord skal også ha en grundig debatt om fiskeflåtens rammebetingelser.

Her kan du lese hele talen til Marius Ytterstad.