– Årets toktestimat for makrell er det høyeste vi noen gang har registrert de årene toktet har gått, sier internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad. Les mer om resultatene på Havforskningsinstituttet sine sider.

Bestanden har også en mer østlig utbredelse enn de siste årene og det ble ikke funnet makrell vest for Island.

Her kan du lese hele saken fra HI.