- Rapporten fra Sintef viser at den havgående fiskeflåten er avgjørende for aktivitet, sysselsetting og bosetting langs hele kysten. Vi ser fram til å gå nærmere inn på disse problemstillingene på Fiskebåt Nord sitt årsmøte på onsdag, sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord.

 

Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

 

Ringvirkninger

Til årsmøtet kommer også en av forfatterne bak SINTEF-rapporten, Roger Richardsen for å presentere rapporten, og snakke om havfiskeflåtens ringvirkninger langs kysten.

Ifølge Sintef-rapporten står den havgående fiskeflåten for 71,5 prosent av førstehåndsomsetningen i Norge og sysselsetter 20 600 årsverk.

- Dette viser at den havgående flåten er svært betydningsfull for aktivitet og sysselsetting langs hele kysten, og ikke minst i Nord-Norge, sier Ytterstad.

 

Viktig grunnlag

I oktober kom en annen rapport fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), som viser det samme bildet. Denne rapporten er utarbeidet av Norce, Nofima og Menon Enonomics og tar for seg hele sjømatnæringen. Rapportene legger et viktig grunnlag for regjeringen, som nå er i innspurten med kvotemeldingen som legges fram for Stortinget rett over nyttår.

Til årsmøtet i Fiskebåt Nord kommer statssekretær Vidar Ulriksen (Ap), i Nærings- og fiskeridepartementet, for å redegjøre for regjeringens arbeid med kvotemeldingen.

- Sjømatnæringen er viktig for landsdelen, og havfiskeflåten utgjør en svært sentral del av dette. Vi legger derfor opp til et årsmøte der vi skal diskutere flere dagsaktuelle saker. Til årsmøtet kommer flere innledere som skal belyse dette, sier Ytterstad.

 

Media og gjester er velkommen til å følge første dag av årsmøtet som er på Radisson Blu Hotel i Tromsø onsdag 23. november. Dagsorden for årsmøtet i Fiskebåt Nord følger under.

 

 

DAGSORDEN

 

ÅRSMØTET I FISKEBÅT NORD

 

23. OG 24. NOVEMBER 2022

 

 

Onsdag 23. november:

Kl. 09.00                     Sak 1  Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad

                                               Hilsningstaler

                                               

Kl. 09.15                     Sak 2  Konstituering:                      A. Valg av tillitspersoner

                                                           B. Navneopprop

                                                           C. Forretningsorden

                                                           D. Dagsorden for møtet

 

Kl. 09.30                     Sak 3  Sjøpattedyr – markedsutfordringer

  • Tore Haug, Havforskningsinstituttet
  • Rune Frøvik, Lofothval AS

 

Kl. 10.30                     Kaffepause - minimesser

 

Kl. 10.45                     Sak 4  Omsetning av fisk i urolige tider

                                   Charles Aas, Norges Råfisklaget

                                   Roald Oen, Norges Sildesalgslag

 

Kl. 11.45                     Lunsj - minimesser

 

Kl. 12.30                     Sak 5 Rammevilkår for fiskeflåten

  • Kostnadsutviklingen i næringa. Innleder: DNB Markets Eirik Larsen
  • Ringvirkningsanalyse Innleder: Roger Richardsen, Sintef Ocean
  • Stortingsmelding 2.0 Innleder: Statssekretær Vidar Ulriksen
  • Oppsummering Audun Maråk

 

Kl.14.15                      Minimesse og kaffepause

 

Kl.14.45                      Sak 6    Styrets beretning for 2021/2022

                                   Sak 7    Regnskap for 2021 med revisjonsberetning

Sak 8    Fastsettelse av godtgjørelser 

 

Kl. 16.30                     Avslutning første dag

 

Kl. 19.30                     Festmiddag

 

Torsdag 24. november: Kun medlemmer

Kl. 09.00                     Sak   9  Organisasjonssak

Innledere: Jonny Berfjord, Fiskebåt og Jan-Erik Larsen, Kruse-Larsen

 

Kl. 10.30                     Kaffepause

 

Kl. 10.45                     Sak 10  Valg

Kl. 12.00                     Sak 11  Avslutning