Handelsvilkår og markedsadgang er særdeles viktig for alle som er en del av norsk sjømatnæring – og for Norge som eksportnasjon.

Viktige tema ble tatt opp og et svært tungt panel med bred innsikt innledet om temaet, mens sentrale politikere ble utfordret om temaet i den politiske debatten i Sjømatteltet på Arendalsuka.

EØS-avtalen diskuteres ofte og har stor betydning for sjømatnæringen, og nylig er det gjort en bred analyse betydningen av den for sjømatnæringen. 

Norge har også nylig inngått en omfattende handelsavtale med UK, en avtale som vil ha stor betydning for Norge og ikke minst for sjømatnæringen. Dette er bakteppet for innsikten som i tur og orden ble formidlet av flere innledere med ulik type innsikt.

 

Adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt, var en av innlederne under seminaret. (Foto: Odd Kristian Dahle).

 

Her kan du lese innlegget til Audun Maråk i Fiskebåt

 

Programmet for temabolken var det femte og siste av innholdsbolkene under fiskerinæringens felles arrangement i Sjømatteltet, der følgende deltok:

Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag – programleder

Arne Melchior, Norsk Utenrikspolitisk Instituttt
«Betydningen av EØS-avtalen og UK-avtalen for sjømatnæringen»

Ola Christian Olsen, Olsen-gruppen
«Hva er utfordringer og muligheter for pelagisk næring ved UK/EØS»

Audun Maråk, Fiskebåt
«Fiskerinæringens vurdering av EØS-avtalen og UK-avtalen»

Knut Helge Vestre, Cold Water Prawns
EU-markedet og UK for skalldyrnæringen

 

I den politiske debatt ledet av Sverre Johansen deltok:

  • Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Svein Harberg, stortingsrepresentant, Høyre
  • Eivind Drivenes, stortingskandidat, Agder, Senterpartiet
  • Steinar Reiten, stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti

 

Sverre Johansen stilte debattdeltagerne tre hovedspørsmål der vi gjengir essensen i deres svar:

1 Hvorfor er EØS-avtalen viktig for næringen? Hvor står partiet i spørsmålet?

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet: -Innlederne har sagt det som er å si om temaet, innledet hun – og sa at Ap vil være garantist for at avtalen består. Den er viktig for Norge. Vil aldri sies opp med Ap i regjering.

Svein Harberg, stortingsrepresentant, Høyre: Er også tydelig på at avtalen er viktig for Norge

Eivind Drivenes, stortingskandidat, Agder, Senterpartiet: Alle handelsavtaler er viktig for Norge. Sp vil utrede avtalen. Ikke sikkert at en 30 år gammel avtale er «up to date».

Steinar Reiten, stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti: Han siterte Bondevik som sa: – Vi sier nei til EU og ja til EØS.

 

2 Er du fornøyd med handelsavtalen med Storbritannia?

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet: Landet er et ekstremt viktig marked. Avtalen var kanskje det vi kunne forvente å få til. Er glad for såpass stor enighet i Stortinget som det var.

Svein Harberg, stortingsrepresentant, Høyre: – Det aller viktigste var å få en avtale på plass fort. Usikkerhet var ikke til å leve med. Avtalen er god og skaper mer forutsigbarhet enn å ikke ha en avtale. En stor utfordring er den veterinære delen.

Eivind Drivenes, stortingskandidat, Agder, Senterpartiet: (Ved en inkurie fikk redaksjonen ikke med seg dette svaret)

Steinar Reiten, stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti: – Jeg er fornøyd med avtalen og det bør også næringen være.

 

3 Hva vil dere gjøre for å forbedre vilkårene for norsk sjømat?

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet: Ønsker mer kunnskap om og inn i nye markeder. Sjømatrådet er en viktig aktør. Å øke eksporten handler også om å klare å øke verdien av eksporten. Utvikle nye produkter og produktområder.

Svein Harberg, stortingsrepresentant, Høyre: Avtalene vi har må ligge til grunn. Når vi leverer kvalitet vil vi få muligheter. God forutsigbarhet og stor forutsigbarhet er viktig for næringen, også gjennom gode avtaler internasjonalt.

Eivind Drivenes, stortingskandidat, Agder, Senterpartiet: Ønsker ikke kamp mellom landbruk og fiskeri, noe også reiten kom inn på. Primærnæringenes vilkår betyr mye for partiet. Ønsker økt foredling for å skape mer verdier.

Steinar Reiten, stortingsrepresentant, Kristelig Folkeparti: Næringen har pt gode driftsmarginer. Få på plass frihandelsavtale som særlig får ned tollsatsene på makrell til eksempelvis Japan.