Ifølge Sildesalgslaget sin ukeoppsumering har de utenlandske båtene fisket makrell i britisk farvann sørøst av Shetland, mens de norske har hovedsakelig fangstet i området rundt Vikingbanken og det er også fangstet en del langs kysten.

I går og i dag har det vært noe aktivitet litt nord for Ålesund rundt Aktivneset. Det er til nå fisket vel 270.000 tonn av totalkvoten på 309.000 tonn så det gjenstår med andre ord rundt 39.900 tonn.

NVG-sild
Det har vært godt med fartøy som har leitet etter silda denne uken og lørdag kom ut som beste dag med vel 10.000 i journalen. Fiskeriet har hovedsakelig foregått 140 nm nord for Andenes og kvaliteten på silda er god. Snittstørrelsen på silda ligger rundt en 280-310 gram.

Totalt er det registrert vel 37.000 tonn i journalen, hvor rundt 7.000 tonn har gått til mel og oljeanvendelse.

Med unntak av helgen ser det ut som været denne uken vil være tålig bra og vi satser på at det blir litt fiskeri i havet.

Kanten
Det har vært et jevnt sig i fisket på Kanten og det er meldt inn 169 tonn med hestmakrell, 1232 tonn med kolmule, 141 tonn med nordsjøsild, 381 tonn med strømsild og 320 tonn med øyepål.

Nordsjøsild
I tillegg til litt fiske på Kanten er det registrert rundt 350 tonn fra norsk sone i området rundt Vikingbanken.

Kystbrisling
Uken har som sagt vært preget av dårlig vær, men to båter har meldt inn totalt 35 tonn med kystbrisling fra Sognefjorden.