Sist uke er det kun meldt inn1 760 tonn, skriver Norges Sildesalgslag på sin nettside. Ifølge Sildesalgslaget er det et svært beskjedent kvantum til å være midt i beste sesongen for makrell. Ser vi på de to forgående årene var ukekvantumet i uke 38 på henholdsvis over 52 000 tonn i 2016, og over 46 000 tonn i 2017.

Dårlig vær

Først i uken var et par båter helt nord om 67 grader nord og så langt vest som 2-3 grad øst, rett vest av Skomvær. Det ble registrert fisk her, men båtene forlot dette området på grunn av værutsiktene.

Lengre sør, i norsk sone nordøst av sørspissen på Smutthavet, ble det funnet makrell og i dette området ble det tatt noen fangster. Siden har flåten kommet lengre på sørvest og på søndag var et titalls båter samlet i et område som nordvest av Stadt.

Makrellen som er fanget har en snittstørrelse på fra 399 til 433 gram, som er litt mindre enn det som ble tatt i smutthavet tidligere. Til gjengjeld har det ikke vært noen problemer med åte i denne fisken.

Også på kysten har værforholdene dempet aktiviteten i makrellfisket. 70 tonn er innmeldt, 30 av disse tonnene er solgt til ferskmarkedet. Fangstene er tatt i forskjellige områder fra Volda i nord til Strand i sør.

Nordsjøsild

Heller ikke med nordsjøsild er det noe stort kvantum å rapportere om. Det er registrert 4 200 tonn, og av det er 1 700 tonn levert fra utenlandske båter. De norske båtene har fisket 2 200 tonn til konsum og 300 tonn.

Klikk her for å se hele ukeoversikten fra Sildesalgslaget.