Fra og med i dag vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Dette medfører at det tas i bruk nye farger for å beskrive smittesituasjonen og karantenekravene. Inntil videre er det fortsatt kun kategorien «grønn» som gir unntak fra karantene. En nærmere beskrivelse av hva de nye fargekodene betyr er gitt nederst i pressemeldingen fra regjeringen.  

En komplett liste over hvilke land og områder hvor det kreves/ikke kreves karantene ved ankomst til Norge fremgår av Covid-19-forskriften vedlegg A.

FHI publiserer ukentlige vurderinger som publiseres hver fredag kl. 12.00 på regjeringen.no. I partallsuker vurderes alle land og områder for hvilken fargekode de skal få. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gå fra grønt til rødt. Endringer trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag.