Du kan lese detaljer om øvelsen på denne lenken på Fiskarlaget sin nettside.

Sjøforsvaret varsler spesielt på høy aktivitet vest og nord for Andøya fra og med onsdag 16. mars og en drøy uke fremover.

Vi gjengir her meldingen i sin helhet:

«I forbindelse med den varslede militære aktiviteten varslet i navigasjonsvarsel nr 247/2022, er det forventet høy aktivitet av militære fartøyer i området vest og nord av Andøya, samt innover i Andfjorden i perioden 16.-24. mars. De militære fartøyene er varslet om områder der det foregår stor fiskeriaktivitet og vil søke å vise hensyn, men sivile fartøyer bes forholde seg til anvisninger i navigasjonsvarselet»

Meldingen er signert Sjøforsvarets planavdeling ved Haakonsvern i Bergen.