Et massivt flertall stemte tirsdag kveld nei til utmeldingsavtalen Storbritannia har forhandlet fram med EU. 432 parlamentarikere stemte mot, mens bare 202 stemte for avtalen.

– Det er uheldig for sjømatnæringen at det britiske parlamentet stemte nei til en brexit-avtale, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

– Det er høyst usikkert hva som nå vil skje, noe som også skaper usikkerhet for næringen.

Storbritannia er Norges fjerde største eksportmarked for sjømat. I 2018 eksporterte vi 148.000 tonn sjømat til en verdi av 6,2 milliarder kroner til britene.

– Inntil videre vil handelen gå som før, men det som er problemet nå er at ingen vet noen ting om fremtiden, sier Kielland Asmyhr, som håper at debatten veien videre får en avklaring i løpet av de nærmeste dagene.

Ifølge Kielland Asmyhr vil en «hard» brexit være det verst mulige alternativet.

– Da vil alle regler rundt eksport og handel bli opphevet, og usikkerheten bli enda større. Inntil en avklaring er på plass vil det beste alternativet slik det ser ut nå være en utsettelse av EU- utmeldelsen, sier Asmyhr.