I dette prosjektet er både Det norske meteorologiske institutt og Copernicus involvert. Sistnevnte er et stort EU-program. Se forøvrig IcySea om prosjektet. Fiskebåt har støttet prosjektet med "letter of interest" da vi mener dette er noe særlig snøkrabbeflåten og reketrålflåten kan ha bruk for.

Copernicus ice information service, IcySea, er nå oppe og går og det er mulig å teste ut bruken av dette. Funksjonaliteten er størst rundt Svalbard der en både får inn indikasjoner på isdrift i tillegg til at en kan få høyoppløselig iskart basert på radarsatellitten Sentinel 1. Tjenesten kan prøves ut gratis og informasjon kan tas ned av fartøy selv med lav båndbredde (Iridium). Fiskebåt har bedt om radarsatellittdata også for områder lengre øst, hvor snøkrabbefisket foregår. Responsen har vært positiv og de vil prioritere dette. 

Kort fortalt laster en ned et lite program på  https://icysea.app . Trykker en på valgene oppe til høyre får en beskjed om å legge inn en kode. Du må da registrere en epostadresse og får da tilsendt koden på den adressen. Vær oppmerksom på at eposten med koden kan havne i «søppelbøtta». Det anbefales sterkt å se youtubevideoene (se lenker under) som forklarer hvordan en kommer i gang og hva en kan få ut av appen.

Lenker til Youtubevideoer;