Den færøyske fiskeflåten har anledning til å fiske 10 000 tonn makrell i norske farvann fra og med 15. september. Fiskebåt har tidligere uttrykt skepsis til å gi færøyske fartøy adgang til å fiske makrell i norske farvann denne sesongen.