Makrellfisket har nå pågått i noen uker i nord, og fisket har i hovedsak pågått kystnært på grunt vann.

Fiskebåt viser til at Fiskeridirektoratet 8. juli har åpnet opp for at alle fartøy i kystfartøygruppen kan fiske etter makrell med not innenfor fjordlinjene i Nordland fylke uavhengig av fartøyets lengde frem til og med 1. september 2021.

Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig og Fiskebåt ber derfor på nytt om at dispensasjon utvides til også og gjelde fiske innenfor fjordlinjene i Troms og Finnmark.

Det vises til at makrellen trekker nordover i juli måned og det vil derfor etter fiskebåt sitt syn være viktig at det allerede nå legges til rette for å fiske makrell med not også innenfor fjordlinjene i Troms og Finnmark for fartøy over 15 meter, uavhengig av om fartøyene tilhører kyst eller havflåten. 

 

Må fiske alt i norsk sone

Fiskebåt viser til at den norske makrellkvoten etter bytte med andre land utgjør 304 648 tonn i 2021. Brexit og manglende soneadgang i andre lands soner, medfører at kvoten må fiskes i norsk økonomisk sone (NØS) og internasjonalt farvann. For at flåten skal kunne være i stand til å fiske årets makrellkvote, vil det derfor være avgjørende at fisket kan gjennomføres i de områder hvor makrellen befinner seg til enhver tid, herunder også innenfor fjordlinjene. 

 

Ingen biologiske grunner

Fiskebåt gjentar at man mener det ikke foreligger noen biologiske grunner for å ikke tillate fartøy over 15 meter å fiske makrell innenfor fjordlinjene. Det er erfaringsmessig lite problemer med innblanding i makrellfisket. Fiskebåt kan heller ikke se at dispensasjon fra fjordlinjebegrensningene vil medføre arealkonflikter.

 

Les også;

Ber om å få fiske makrell innenfor fjordlinjene

 

Her kan du lese brevet som Fiskebåt har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.