Roaldsnes retter all medfølelse til pårørende og mannskap, som nå står i en svært krevende situasjon. Samtidig vil han rette en stor takk til de mange som har bidratt i siste døgns søk.

Det var tirsdag kveld rederiet mottok melding fra skipperen på M/Tr. Langenes om at et besetningsmedlem var savnet. Tråleren med et mannskap på 20, befant seg i Barentshavet, nord for Bjørnøya. Rederiet satt krisestab og pårørende ble varslet, samtidig med at Hovedredningssentralen iverksatte en omfattende søk- og redningsaksjon.

 

Klarlegge hendelse

– Alt fokus har vært knyttet til å bistå søk- og redningsaksjonen. Nå blir fokuset å ivareta pårørende og mannskap best mulig. Når det gjelder klarlegging av hendelsen, så er dette et arbeid politi og havarikommisjon vil lede og redegjøre for. 

 

Tore Roaldsnes, daglig leder i Bluewild. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

 

Rederiet henviser til politi når det gjelder spørsmål knyttet til offentliggjøring av identitet til antatt omkommet. 

 

Kriseteam innkoblet

Tromsø kriseteam er innkoblet og bistår mannskapet over telefon og vil ta imot de når de ankommer havn. 

Ålesund kriseteam er også innkoblet mot pårørende og rederiets øvrige ansatte.

 

Les også;

Leitar etter sakna fiskar