Under finn du programmet for årsmøtet, som er i Tromsø tysdag 10. og onsdag 11. mai. Viss du ikkje er i salen, kan du følge årsmøtet digitalt her. Råfisklaget legg også ut alle innlegg som du kan lese her.

 

Program tirsdag 10. mai

10:00 Konstituering og åpningstale ved styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen

11:00 «Hvordan kan fiskerinæringen bidra til økt verdiskaping av våre marine ressurser i det grønne skiftet?»   

  • Innledning ved utvalgsleder Kathrine Tveiterås, UiT Norges Arktiske Universitet
  • Innledning ved forskningssjef Bent Dreyer, Nofima 

12:00 Lunsj  

13:00 Fortsettelse: «Hvordan kan fiskerinæringen bidra til økt verdiskaping av våre marine ressurser i det grønne skiftet?»   

  • Innledning ved fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran 
  • Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland  

14:30 Virksomhetsrapport 2021. Pris og markedssituasjonen 2022  

  • Innledning ved avd. direktør Charles Aas    

15:30 Styrets beretning 2021 og kontrollkomiteens årsmelding 2021 
 

Program onsdag. 11. mai

09:00 Regnskap m/ revisjonsberetning  

  • Innledning ved øk. direktør Tommy Nygård  

09:30 Vedtektsendring: Sammensetning av Råfisklagets styrende organer   

  • Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland  

10:10 Vedtektsendring: Råfisklagets bestemmelser for åremål   

  • Innledning ved juridisk rådgiver Gerd Kristoffersen    

10:30 Vedtektsendring: Avgiftssats kokte reker til konsum   

  • Innledning ved øk. direktør Tommy Nygård  

10:45 Pause   

11:00 Godtgjørelse revisor   

11:15 Valg av revisor   

11:30 Godtgjørelse tillitsvalgte    

12:00 Valg av styre og kontrollkomité  

13:00 Avslutning