2022

Fiskebåt - årsmøte 22. februar 2022

 

 

Årsmøtet blei gjennomført som eit digitalt møte utan andre saker enn reine årsmøtesaker.

Her kan du lese meir om val og styreleiar sin tale.

 

2021

Fiskebåt  - årsmøte 25.  mars 2021

 

Årsmøtet blei gjennomført som eit digitalt møte utan andre saker enn reine årsmøtesaker.

Her kan du lese meir om val og styreleiar sin tale.

 

 

2020

Fiskebåt-årsmøte, 11.-12. februar 2020

 

Klikk her for å sjå videoopptak frå første årsmøtedag.

Klikk her for å sjå videopptak frå andre årsmøtedag.

Her kan du lese talen til styreleiar Jonny Berfjord.

 

Presentasjonar frå årsmøtet 2020

Regjeringens nærings- og fiskeripolitikkFiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H)

 

Etablerte og nye næringer i havrommet – behov for arealplan? Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen (H), OED

 

Fiskerinæringen i et bærekraftsperspektiv;

Thina Saltvedt, Nordea

Øyvind Endresen, DNV GL

Ulf Witner, Sintef Ocean

Marius Holm, Zero

Audun Maråk, Fiskebåt

Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge

 

Miljøsertifisering – status og fremtidige utfordringer

Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag

 

Vedtak frå årsmøtet

Klikk på lenkene under for å lese vedtaka frå årsmøtet;

 

Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk

Etablerte og nye næringer i havromet

Fiskerinæringen i et bærekraftsperspektiv

 

Her finn du det nye styret i Fiskebåt

 

Årsrapport 2019

----------------------------------------------------------

2019

Regionale årsmøte 2019

 

Fiskebåt Vest hadde sitt årsmøtet i Fosnavgåg 13. desember 2019

 

Innlegg på årsmøtet til Fiskebåt Vest

 

Havvind og fiskeflåten

Liv Lønnum, statssekretær i Olje- og energidepartementet (var ikkje til stades på årsmøtet)

Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners (var ikkje til stades på årsmøtet)

På Roaldsnes, skipper Nordic Wildfish

 

Stortingsmelding 32 om nytt kvotesystem - veien videre

Steinar Reiten, stortingsrepresentant i Næringskomiteen for KrF (berre muntleg innlegg)

Jan Ivar Maråk, assisterande direktør i Fiskebåt

 

Vedtak frå årsmøtet til Fiskebåt Vest

Årsmøtevedtak om kvotemelding

Årsmøtevedtak om havvind

-------------------------------------------------------

Fiskebåt Sør hadde sitt årsmøte i Bergen 3. desemember 2019

Dagsorden for årsmøtet til Fiskebåt Sør

 

Her kan du lese årsmøteprotokollen frå Fiskebåt Sør

 

Innlegg på årsmøtet til Fiskebåt Sør:

Havbasert vindkraft en utfordring for fiskeriene

Ann Myhrer Østenby (Norges vassdrag- og energidirektorat

Karen De Jong (Havforskingsinstituttet)

Liv Kari Eskeland (Høgre)

Helge O. Viksåhåand, fiskebåtreiar

 

Leverer kvotemeldingen på -stabile og forutsigbare rammevilkår, forenkling og økt lønnsomhet?

Liv Holmefjord, fiskeridirektør

Mons Alfred Paulsen, advokat i Thommesen

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt. 

 

------------------------------------

Fiskebåt Nord hadde sistt årsmøte i Tromsø 28. og 29. novmber 2019

Vedtak frå årsmøtet til Fiskebåt Nord:

Årsmøtevedtak om klima

Årsmøtevedtak om kvotemeldingen

Årsmøtevedtak om vindkraftverk

 

Innlegg på årsmøtet til Fiskebå Nord:

Kvotemeldingen - konsekvenser for flåten

Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøgskole

Ole Martin Andreassen, advokat Sands

Carina Esaiassen, seniorrådgiver i Macom

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt

 

Klima, miljø og tiltak

Sigrid Lind, forsker ved Havforskningsinstituttet

Maria Fossheim, forskningssjef ved Havforskningsinistituttet

Audun Maråk, adm.dir. Fiskebåt

Armin Hafner, professor ved NTNU

 

Vindkraftverk på fiskefelt

Christina Kvamme, senioringeniør i NVE

Stein Lyder, reder, Hammerfest

---------------------------------------------------

Fiskebåt sitt årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 blei sendt direkte på nett. Under kan du sjå opptak frå dei to årsmøtedagane.

Klikk her for å sjå videoopptak frå første årsmøtedag.

Klikk her for å sjå videopptak frå andre årsmøtedag.

Her kan du lese talen til styreleiar Jonny Berfjord.

 

Presentasjonar frå årsmøtet 2019

Under har vi samla alle presentasjonane frå årsmøtet. Klikk på lenka for å opne.

Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk, Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

 

Ressursrentebeskatningi fiskerinæringen;

Jonny Berfjord, Fiskebåt.

Professor Ragnar Arnason (University of Icland) og professor Trond Bjørndal (NTNU).

Heidrun Lind Marteinsdottir, CEO Fisheries Iceland.

Vegard Helland, Konserndirektør Sparebank 1 SMN.

Mons A. Paulsen, Advokatfirmaet Thommessen AS. Han hadde ikkje visuell presentasjon.

 

Ressurssituasjonen for sentrale bestander, forskningsdirektør Geir Huse, Havforskningsinstituttet.

CO2-avgift –fiskeflåtensutfordringer og strategi, Jan Ivar Maråk, Fiskebåt.

 

Vedtaka frå årsmøtet;

Vedtak; Regjeringens fiskeri- og næringspolitikk.

Vedtak; Ressursbeskatning i fiskerinæringen.

Vedtak; Ressurssituasjonen for sentrale bestander.

-----------------------------------------

Årsmøtet 2018

Klikk her for å lese om årsmøtet og vedtaka som blei gjort.

 

Sjå video frå årsmøtet 2018 - klikk på bildet

  

 

-----------------------------------------------------------------------

Årsmøtet 2017

Sjå video frå årsmøtet 2018 - klikk på bildet

 

-------------------------------------------------------------

Årsrapportar

Her finn du årsrapportar for dei siste åra. Ta kontakt med administrasjonen viss du treng eldre utgåver.

 

Årsrapport 2019

 

Årsrapport 2018

 

Årsrapport 2017

 

Årsrapport 2016

 

 

Les også;

Visjon og verdiar

Fiskebåt sitt mijøengasjement

Generelt om Fiskebåt

Styre og administrasjon

Presse