Årsmøte med påfølgande julebord på kvelden.
Hotel Scandic Parken, Ålesund 1. desember.


DAGSORDEN
Kl. 10.00 Møtestart

Sak
1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet

Sak 2
Åpning ved styreleder

Sak 3
Konstituering
a Navneopprop
b Forretningsorden
c Valg av møtedirigenter
d Redaksjonsnemnd
e To personer til å undertegne protokollen
f Valg- og lønnsnemnd 2018

Kl. 10.45 - 11.15 Kaffepause/Messebesøk

Sak 4
Nytt Storting, samme regjering