Ifølge Sildelaget er det nok flere grunner til at kvantumet ble så stort. En del fartøy har fisket på den litt mindre silda som er i området Lingbanken, Koralbanken og Sleipner feltet. Utenom det som er fisket i dette området er det også denne uken en del fangster i EU sonen, og en del fra de nordligere områdene som Oseberg og helt opp mot Gullfaks, skriver Sildesalgslaget på sin nettside.

Det fiskede kvantum er fordelt med vel 2 000 tonn til matjes, solgt over framvisningsauksjonene i Egersund og Skagen, vel 7 700 tonn er levert til M/O og vel 11 000 er solgt til frysing. 

NVG sild

Nesten 350 tonn nvg-sild er registrert i journalen sist uke, der storparten er tatt i Vestfjorden, på Lofotsiden. Av dette kvantumet er 130 tonn fisket til innfrysing til agnsild. Snittstørrelsen er 370 gram. To fangster er låssatt. I tillegg til det som er fisket i Lofotområdet er det tatt en låsfangst på 6 tonn i Vanylven kommune. Også dette er stor sild, 333 gram i snitt.

Klikk her for fullstendig ukesrapport.