Kolmule er en liten torskefisk som fiskes i stor grad vest for De britiske øyer. Men fiskerne har et problem med stimfisken. Det fiskes nemlig flere hundre tonn kolmule per trålhal, og da kan det skje uhell. Trålsekkene kan rett og slett sprenge fordi det blir for mye fisk i dem, skriver Havforskningsinstitituttet på sin hjemmeside.

Nå har HI-forskere kanskje funnet en løsning på problemet. De begynte med å animere oppstigningen til en trålsekk etter at den har fanget fisk. Ved hjelp av 10-15 dybdemålere i trålene til fem fiskefartøyer, fikk de informasjon om hvordan trålsekkene med kolmule beveger seg under vann.

 

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet.

 

Les også;

Viktig kunnskap for å kontrollere fangsten av kolmule