Nå skal flere havområder konsekvensvurderes for oppdrettsaktivitet, melder NRK. Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), sier at dette kan bli en stor fremtidsnæring for Norge, og særlig i nord.

I 2019 anbefalte Fiskeridirektoratet 11 områder som kunne vurderes for havbruk til havs. Nå starter i første omgang prosessen med å vurdere Trænabanken i Nordland, Frøyabanken nord utenfor Trondheim og Norskerenna sør utenfor Stavanger.

Fram til nå har Norge bare hatt havbruk innaskjærs. Det har medført diskusjoner om lakselus, lakserømming og forringing av fjorder. Arealkonflikter og problemer med lakselus, har derfor gjort at deler av næringen nå ønsker å plassere merdene lenger ut til havs. Dette er heller ikke helt uproblematisk i forhold til blant annet fiskeriinteresser.