Filmen er eit av fleire tiltak skal vere med å vise folk korleis livet er på havet og om bord i eit moderne fiskefartøy. Det vil difor kome fleire slike små videosnuttar utover, der vi får møte fleire gode ambassadørar for fiskaryrket.

Olsen legg vekt på det gode arbeidsmiljøet og at det er ein kjekk og hyggeleg arbeidsplass.

 

Sjå videoen med Anette Olsen.

 

Les også;

-Spennande jakt på makrellen

De unge trives til sjøs

-Får sett mykje spennande når vi er på havet

Leg til rette for god trivsel om bord

- Dette er hardt fysisk arbeid

Å vere fiskar er eit fritt og fint yrke