Havforskningsinstituttet gir hvert år kvoteråd til myndighetene for snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet.  For 2021 var kvoterådet på opptil 6500 tonn. Det nye rådet for fisket i 2022 er på opptil 6725 tonn. 

 

Fortsetter å øke

Snøkrabbebestanden i Barentshavet har økt betydelig siden den ble oppdaget for første gang på russisk sokkel i 1996. De totale årlige fangstene inkludert fisket på russisk sokkel, har nå passert 20 000 tonn, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Snøkrabben finnes trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel, men tettheten varierer mye og fisket foregår foreløpig bare i et avgrenset område midt i Barentshavet.

 

Les også: Snøkrabben kom ikke med ballastvann

 

Utvidet fredningsperiode

HI anbefaler å utvide fredningsperioden, hvor fisket etter snøkrabbe stenges, med en måned på høsten. Anbefalt ny fredningsperiode går fra 1. juli til 31. oktober.