Sjå videoen der dei to fiskarane fortel meir om kvardagen sin om bord i ringnotfartøyet Strand Senior.

 

Les også;

Anette Olsen stortrivst som fiskar

Sjå videoen med Anette Olsen.