Tilgjengelig restråstoff fra fiskeriene styres i stor grad av kvotene, hvor hvitfisksektoren så en nedgang, mens pelagisk sektor så en oppgang fra 2019 til 2020. Produksjonen i havbrukssektoren fortsatte økningen for fjerde året på rad, som bidro til å opprettholde mengde tilgjengelig restråstoff, totalt. Det går fram av en fersk rapport fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF.

Rapporten tar for seg både fiskeri- og havbruksnæringen.

 

Her kan du lese mer om funnene i rapporten.