Hvert år undersøker forskere fra Norge og Russland store deler av Barentshavet gjennom det årlige økosystemtoktet. En ny artikkel oppsummerer registreringene som er gjort av marint søppel i perioden 2010 til 2016 som en del av dette toktet. Funnene ble sortert i plast, tre, metall, gummi og andre materialer, skriver Havforskningsinstituttet (HI) på sin hjemmeside.

– Mesteparten av søppelet besto av plast. Det viser viktigheten av å både rydde opp og å redusere utslippene til havet, sier Bjørn Einar Grøsvik, som forsker på plast ved Havforskningsinstituttet.

Fant omtrent bare plast

Forskerne brukte ulike måter for å registrere søppelet fra havet. Noe ble gjort som bifangst i bunntrål, noe som bifangst i pelagisk trål (de øvre 60 meterne) og som visuelle observasjoner av søppel i overflaten.

Resultatene fra registreringen er urovekkende. 72 prosent av søppelobservasjoner fra overflaten, 94 prosent av registreringene fra pelagisk trål og 86 prosent av antall søppelobservasjoner fra bunntrål var plast, skriver HI.

Behandlet materiale av tre utgjorde kun 19 prosent av overflatesøppelet, en prosent i pelagiske tråler og 17 prosent av søppelet i bunntrålene.

Havner på bunnen

I 2015 ble det produsert omtrent 380 millioner tonn plast og plastfiber i verden, og en viss prosentdel av dette havner i havet. Grove estimat forskerne har gjort tyder på at kun én prosent av det som blir tilført havet flyter på overflaten, fem prosent flyter i land på strender og resten synker nedover mot bunnen.

Du kan lese hele rapporten fra forskerne her.