Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding av marin forsøpling langs kysten. Det blir også gitt støtte til prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet.

Hensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling, skriver Miljødirektoratet på sin hjemmeside.

Mange gode prosjekter

Ifølge direktoratet er det mange gode søknader, og det er et stort spenn mellom de forskjellige prosjektene. Flere av prosjektene er et samarbeide mellom flere aktører. 

Se hvem som får støtte i 2019

Du kan lese mer om tildelingene og andre støtteordninger på Miljødirektoratet sin hjemmeside