Kartongene inneholder emballasje som fartøyene kan bruke når de skal sende fiskeprøver tilbake til Havforskningsinstituttet som en del av fangstprøvelotteri-ordningen, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Fangstprøvelotteriet er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangst og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Selve lotteriet startet i 2018 og har utviklet seg til å gjelde sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde. Fra 15. januar 2021 ble ordningen obligatorisk for alle fartøy som melder inn fangstene sine elektronisk.

Systemet går kontinuerlig 24 timer i døgnet 365 dager i året, og til flere som deltar i ordningen, til mer presise blir kvoterådene fra forskerne.

 

Les også;

Pålegg om å levere fangstprøver

- Dette er vår måte å bidra til forskningen

- Det bør fortsatt være frivillig å delta i fangstprøvelotteriet

- Viktig at fiskerne hjelper forskerne