- Tilskuddet skal bidra til størst mulig del av totalkvoten tas, og at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel. Vi foreslår også en ny innretning for årets tilskudd, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra Fiskeridepartementet.

Forskjellige tilskudd

Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter. Det gis 250.000 kroner i grunntilskudd til hvert fartøy som oppfyller kravene, og i tillegg et fangstavhengig tilskudd som fordeles til deltakende fartøy basert på antall dyr som fangstes. Det kan tildeles maksimalt 1 millioner kroner i fangstavhengig tilskudd pr fartøy. I tillegg foreslås det å sette av 250.000 kroner til selmottak. Beløpet deles på deltakende mottak og deres antall kjøpte dyr.Det er fastsatt en kvote på 26 000 grønlandssel ett år og eldre i Vesterisen og 7000 grønlandssel i Østisen.  Fangstperioden er fastsatt til å være 1. april – 30. juni i Vesterisen, samt 20. mars – 1. juni i Østisen.

Må søke

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og utbetaler tilskuddene. Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om dette innen 15. februar, mens søknadsfristen for tilskuddsordningen er satt til 1. mars.

Retningslinjer for tilskudd til selfangsten 2019  (pdf-format)