Til sammen er det bevilget 528 millioner kroner til nye prosjekter skal drive det grønne energiskiftet. 48 forsknings- og innovasjonsprosjekter skal utvikle ny, miljøvennlig energi, og effektivisere og kutte CO2-utslipp i olje- og gass-sektoren, skriver Forskningsrådet på sin hjemmeside.

35 prosjekter innenfor miljøvennlig energi får totalt 388 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet, og 13 prosjekter innenfor olje og gass får 140 millioner kroner.

 

Redusere CO2-utslipp

En del av prosjektene innenfor olje og gass har utslippskutt og effektivisering som formål, blant annet om metoder og teknologi som kan redusere CO2-utslipp, avfall, kostnader og tidsbruk i ulike deler av sektoren.

Mange av prosjektene som får finansiering innenfor miljøvennlig energi dreier seg om havvind og hydrogen. Kunnskap og teknologi fra olje- og gassektoren tas i bruk i fornybarsatsingen. 

 

Bærekraftig havvind

Fem nye prosjekter skal bidra til utvikling av en norsk havvindnæring og bærekraftig bruk av havvind på norsk sokkel. To skal se på konsekvensene av storstilt havvindutbygging for henholdsvis trekkfugler, ledet av Norsk Institutt for naturforskning (NINA), og det marine økosystemet, ledet av Havforskningsinstituttet.

Aker Solutions ASA skal utvikle prefabrikasjonsprosesser som gjør det rimeligere å bygge fundamenter til flytende vindturbiner, og et prosjekt ledet fra Universitetet i Bergen skal kartlegge havbunnsforhold for å forutsi hvor i områdene Utsira Nord og Søndre Norsjø II det er best forhold for forankring av flytende havvind.  

 

Omstilling i energibransjen 

— Kunnskap fra olje- og gassektoren og leverandørindustrien brukes også til å kutte utslipp og til å utvikle nye, grønne næringer. Vi trenger forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet i disse bransjene, og ved å kombinere dette med allerede opparbeidet kompetanse vil vi få et viktig springbrett til omstillingen vi skal gjennom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Forskningsrådet tildeler i alt 5,5 milliarder kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter i juni og september. I september kommer resultatene for Forskerprosjekt-søknader og Senter for fremragende forskning.

 

Her kan du lese mer om tildelingene.

Les også;

Tokt i området for vindkraftverket Hywind Tampen

Konstruktivt møte om vindkraft

Styrer unna viktige tobisfelt

Klar for å starte bygginga av Nordsjø II

-Ber fiskerinæringen om å spille dum

- Havvindsatsingen er på kollisjonskurs med fiskeriene