Arkiv

Rapport om EU og WTO klar

30. mai 2007

Rekordtidlig kolmulestopp

29. mai 2007

Fiskebåt ber om klargjøring i olje/fisk-konflikt

29. mai 2007

Beste tobisfiske sidan 2002

29. mai 2007

Aksjonerer mot piratbåt i Kristiansund

25. mai 2007

Sild reagerer ikke på Forsvarets sonarer

23. mai 2007

Forvaltingsplan for Norskehavet i arbeid

23. mai 2007

Avviser dansk tobis-kritikk

23. mai 2007

Fiskebåt vil ha gjennomgang av loddestrategi

22. mai 2007

Brei allianse mot Sellafield

21. mai 2007

Gordon Brown siste håp for stenging av Sellafield?

21. mai 2007

Fiskebåt: Tvilsomt med marine arter på norsk rødliste

18. mai 2007

Fiskeeksport til EU:-Medlemskap viktigere enn WTO

18. mai 2007

Selfangsten over for "Kvitungen" og "Havsel"

16. mai 2007

Tobisfisket blir åpnet

16. mai 2007

Ber om linefiske ved Rockall

16. mai 2007

Ny kvikksølvutgreiing til 20 millionar kroner

15. mai 2007

Ikkje NOx-avklaring i budsjettet

15. mai 2007

Stortingsdebatt om kvikksølvubåten

14. mai 2007

Snart NOx-avklaring?

11. mai 2007

Positivt møte om NOx-avgiften

9. mai 2007

Fortsatt sterk eksportøkning for sjømat

8. mai 2007

Høyre utfordrer om forskningsmidlene

8. mai 2007

Kystverket skal utrede hevingsalternativ

8. mai 2007

Det norske rekefisket i fare

7. mai 2007

Ikkje opning for nye i SUROFI

7. mai 2007

Forskingsstrid til statsministeren

4. mai 2007

Møte med fiskeriministeren om NOx

3. mai 2007

Ressursfordeling på høring

3. mai 2007

Klimaendring kan få store følger for fiskeriene

3. mai 2007

Fiskerisaker i revidert?

2. mai 2007

Møre og Romsdal-nei til distriktskvotar

2. mai 2007

15 svartelista fiskefarty er no på veg ut av fiske

30. apr 2007

Hamnestatskontroll frå 1. mai

30. apr 2007

Storstilt rekesatsing i Kina

27. apr 2007

Elleve søknader om krillkonsesjon

25. apr 2007

Enighet om ressursfordeling i Fiskarlaget

24. apr 2007

Hard NOx-virkelighet

24. apr 2007

NOx-avgiften knekker rekefisket

24. apr 2007

Tobis-optimisme

23. apr 2007

Strukturhøyringa direkte på nett-tv

23. apr 2007

Oppdatert svarteliste

18. apr 2007

Svært gledeleg at departementet snur

18. apr 2007

Auka press mot AP i ubåtsaka

17. apr 2007

Heftig strid om 100 sjømatmilliionar

17. apr 2007

Stor sildeeksport i første kvartal

16. apr 2007

Fiskeriinteressene med på ny ubåt-høyring

13. apr 2007

FHL: Vil ha bredt strukturforlik

12. apr 2007

Eksportrekord for norsk sjømat igjen

10. apr 2007

Positivt fra tobisfeltet

10. apr 2007

Strid om lodda

30. mar 2007

Uavhengig instans bør kvalitetssikre overfisketall

30. mar 2007

Ny EØS-avtale god eller dårlig for fisk?

30. mar 2007

Utfasing av freongass

29. mar 2007

Fiskebåt:-Fangsttap på 300-500 millionar kroner

28. mar 2007

Ny ubåthøyring i Stortinget

28. mar 2007

Ny fiskeriavtale med Kina

27. mar 2007

Vil hindre gjenåpning av Sellafield

26. mar 2007

Fiskebåt:-Distriktskvoteordningen ikke liv laga

23. mar 2007

Uerfiske i Norskehavet til høsten?

23. mar 2007

Uavklart om distriktskvotar

21. mar 2007

Fedje-ubåten også opp på SV-landsmøtet

21. mar 2007

Russisk overfiske på 146.000 tonn i fjor?

21. mar 2007

Dårleg ver på kolmula

19. mar 2007

Strid i regjeringspartia om Fedje-ubåten

19. mar 2007

20 år for nye strukturkvoter, 25 år for gamle

16. mar 2007

Næraste vi kjem statleg svindel

16. mar 2007

3,5 mill kr. i straff for "Lutador"

15. mar 2007

Rekordpris for lodde

13. mar 2007

Fiskeri- og kystministeren står fast på ubåt-tildekking

13. mar 2007

Kamp om krillkonsesjonar

13. mar 2007

Loddeleitinga i Barentshavet snart avslutta

12. mar 2007

Ny varmerekord i Barentshavet

12. mar 2007

Grundig Stortingsbehandling av Fedje-ubåten

9. mar 2007

Leitefartya fann igjen lodda

8. mar 2007

Russiske havforskarar får framleis sleppe til i nord

8. mar 2007

Høyre: Ber Stoltenberg ta Sellafield-intiativ

8. mar 2007

Framleis gode torske-og hyseprisar på Møre

8. mar 2007

Sterk LO-advarsel til regjeringen

7. mar 2007

Massivt krav om heving av kvikksølvubåten

7. mar 2007

Fiskebåt ber om NOx-fritak

5. mar 2007

Fiskebåt: Pressar på for fiskarfrådrag

5. mar 2007

Slakt av distriktskvoteordningen

5. mar 2007

Konsesjonsordning for fjerne farvatn

5. mar 2007

Loddeleitinga er i gang

27. feb 2007

Selfangsten i 2007

27. feb 2007

Generasjonsskifte i Ålesund

26. feb 2007

Nytt konsept for reketrål?

26. feb 2007

Framleis godt kolmulefiske

26. feb 2007

NVG-sild: Ferdig med å gyte

26. feb 2007

Nytt russisk nei til forskningstokt

23. feb 2007

Sterke strukturønske fra Finnmark

22. feb 2007

250.000 for seks veker

21. feb 2007

Russisk tråler: 3 mill.kr. for svartfiske

20. feb 2007

Fryst, lettsaltet sei til Spania?

20. feb 2007

Loddeleiting i Barentshavet frå neste veke

19. feb 2007

Stortingshøyring om Fedjeubåten

19. feb 2007

Kolmulerekord

19. feb 2007

EU straffar britisk/irsk overfiske

16. feb 2007

Meir spørsmål om Fedje-ubåten

16. feb 2007