Arkiv

Time:Bellona-Hauge miljøhelt

19. okt 2007

Endeleg: Regjeringa vil ha miljøavtale om NOx

19. okt 2007

Hva er suksesskriteriene i fiskeflåten?

19. okt 2007

Varslingsansvar til Norge

19. okt 2007

Fiskebåt: Vil redusere CO2-utslipp, men ikke med avgift

17. okt 2007

Fiskebåt vil ha fritt seifiske ut 2007

17. okt 2007

Ulv!Ulv! om kolmule

16. okt 2007

Fiskebåt:-Bør opne for loddefiske neste år

15. okt 2007

Fiskebåt i Finanskomiteen i ettermiddag

15. okt 2007

Målt NOx-utslipp gir 26% mindre i avgift

10. okt 2007

Jaga vekk av Forsvaret

10. okt 2007

Miljøavtale reduserer utsleppa sju gonger meir

9. okt 2007

Skyteøving på Haltenbanken ikkje varsla

9. okt 2007

Aker Seafoods forsvarer Nordkyn-omlegging

9. okt 2007

Fiskebåt: Forutsetter at ressursforslag står ved lag

1. okt 2007

Behov for gjennomgang av seismikkskyting

27. sep 2007

Ulriksen: -Snart NOx-løysing som er tenleg for alle partar

27. sep 2007

Fiskebåt: Ytterligere hysejustering nødvendig

26. sep 2007

Vi jobber med å få på plass en miljøavtale om NOx

24. sep 2007

Frykt for seismikk i toppsesongen

24. sep 2007

Bellona hudfletter NOx-avgiften

24. sep 2007

Ikkje forgubbing i havfiskeflåten

21. sep 2007

Fritt seifiske i Nordsjøen?

17. sep 2007

Fiskebåt: Vil ha høstevaluering av torskebestanden

14. sep 2007

Nordøst-arktisk sei: Behov for merkeforsøk

13. sep 2007

Omregningfaktorer: Krav om likebehandling

13. sep 2007

Sildefisket tar seg endelig opp

11. sep 2007

Godt uerfiske i Smutthavet

10. sep 2007

Fin eksportøkning også i august for sjømat

5. sep 2007

Uendrede minstepriser i Råfisklaget

4. sep 2007

Samba og fiskeripolitisk debatt

3. sep 2007

Samba og fiskeripolitisk debatt

3. sep 2007

Gullvåg knallhardt ut mot regjeringa i NOx-saka

31. aug 2007

Olympisk uerfiske frå midnatt

31. aug 2007

NOx-forvirring

31. aug 2007

Stor interesse for markedet for sjøfrossen filet

30. aug 2007

Ikkje streik i maskinist-oppgjeret

30. aug 2007

Fiskebåt forventer økt fiskerfradrag

28. aug 2007

Makinistmeklinga startar klokka 12

28. aug 2007

Olympic bygg ny miljøvennleg trålar

27. aug 2007

Sentral SP-topp krev NOx-handling

27. aug 2007

Næringslivet presser regjeringen i NOx-saken

24. aug 2007

Ytterstad runder 100 i toppform

23. aug 2007

Norsk sildefiske i Jan Mayen-sona igjen

23. aug 2007

Fiskebåt med fullt NOx-trykk

23. aug 2007

Fiskeridirektøren: -Ikke konfliktfritt mellom olje og fisk

22. aug 2007

Oljedirektoratet anmeldt for seissmikkskyting

21. aug 2007

NOx-saka inn i avgjerande fase

20. aug 2007

Stor interesse for utrangert reiskap

16. aug 2007

SV-topp hardt ut mot NOx-avgiften

16. aug 2007

Handlingsplan for flere kvinner i marin sektor

15. aug 2007

Stor utnytting av biprodukt

14. aug 2007

Russarar bortviste frå Bjørnøya

13. aug 2007

Ikke lemping på landingsreglene

10. aug 2007

Norsk-russisk havforskertreff i Tromsø

10. aug 2007

Kystflåten overfisker torskekvoten med 10.000 tonn i år?

9. aug 2007

Rekordstor sommereksport av sjømat

8. aug 2007

Høgre-toppane møtte Fiskebåt

7. aug 2007

Maskinist-mekling i slutten av august

3. aug 2007

Høyres toppledelse møter Fiskebåt

2. aug 2007

Fangstverdien opp ein halv milliard kroner

31. jul 2007

Fiskebåt: Hysekvoten bør økes med 25% i 2008

27. jul 2007

EU-kommisjonen kritiserer medlemslanda

26. jul 2007

Ber om fleksibilitet for å få ned NOx-utslippene

25. jul 2007

Svartfisk tar nye veger til EU?

24. jul 2007

Endret hyseregulering?

24. jul 2007

Åpent møte om gjenvinning av fiskeredskap

23. jul 2007

Ny verside med varsel for 7000 stader

19. jul 2007

EU snur?

17. jul 2007

Sju norske kan fiske uer i Norskehavet

16. jul 2007

Økte seikvoter for trålerne?

13. jul 2007

Ny strategi for NVG-sild?

13. jul 2007

Oppfordrer til fryst distriktskvote

12. jul 2007

Omfattande og hyperaktuelt Solstrand-program

11. jul 2007

Danske fortrinn?

11. jul 2007

Bransjen tar miljøansvar

10. jul 2007

Miljøduell i Ålesund

10. jul 2007

Russerbøter for 55 millioner

9. jul 2007

Partrål blir tillatt i NVG-fisket

9. jul 2007

Dramatisk på grunn av NOx-avgift

9. jul 2007

Aker Seafoods kjøper spanske trålere

15. jun 2007

Uerkvote på 15.500 tonn i Norskehavet

15. jun 2007

FN-konvensjon for 41 millioner fiskere

14. jun 2007

"Marlin" på svarteliste

14. jun 2007

Miljømerkingstoget ruller

13. jun 2007

Kystvaktaksjon mot omlasting i Smutthavet

13. jun 2007

Den norske reketrålerflåten truet

12. jun 2007

Trålgjengen på fjordtur

11. jun 2007

Uerinnblanding og filetproduksjon sentralt

11. jun 2007

Nytt namn og ny leiar

8. jun 2007

Kongens gull til Tor Østervold

8. jun 2007

Omkamp om struktur?

6. jun 2007

Viktig med fokus på overfiske

4. jun 2007

USA får kvalkvote, men ikke Japan

1. jun 2007

Viktig NOx-dato: 1. juli

1. jun 2007

Struktur-tilråding utan overraskingar

31. mai 2007

Positivt med strukturavklaring

31. mai 2007

To av fire krill-løyve til Aker Biomarine

31. mai 2007

Vanskeleg namn blir kortare?

31. mai 2007

Neste fiskargenerasjon?

30. mai 2007