Arkiv

Ny russisk aksjon

28. jan 2008

Stor interesse for Fiskebåt-møte

28. jan 2008

Ny kamp om Møresokkelen

25. jan 2008

Solheim:-En gledens dag

23. jan 2008

500 mill. hvert år til NOx-reduksjon

23. jan 2008

Tilfreds med miljøavtale om NOx

23. jan 2008

Nye muligheter i India?

22. jan 2008

Stanset seismikkskyting

22. jan 2008

Tilskudd til opplæringsstillinger

21. jan 2008

Tilskudd til opplæringsstillinger

21. jan 2008

Brei allianse mot formuesskatten

21. jan 2008

Norway Pelagic med tredjedelen av landingene

17. jan 2008

Oljeleiting:Høyring før 20. konsesjonsrunde

16. jan 2008

29.000 tonn reker i fjor

16. jan 2008

Klimaendringer kan gi fordeler for norsk fiskeri

14. jan 2008

Omsetningsrekord for Råfisklaget

11. jan 2008

EU vil rydde i spøkelsesgarn

11. jan 2008

Færre båtar og færre fiskarar

11. jan 2008

Fagbrev utan vidaregåande skule

10. jan 2008

Fagbrev utan vidaregåande skule

10. jan 2008

Elektronisk fangstdagbok frå 2009

10. jan 2008

Frist no for fagbrev til sommaren

10. jan 2008

Fiskebåt:-Fornuftig begrensning

9. jan 2008

Statsråden til Fiskebåt-møte

9. jan 2008

Oppgang både for sild og makrell

7. jan 2008

Tidenes beste torskeår

7. jan 2008

Ny eksportrekord for norsk sjømat i 2007

7. jan 2008

Mot avgjerd om kvikksølvubåten

2. jan 2008

Vannprøver som forventet etter oljesølet

27. des 2007

Forslag til havressurslov

27. des 2007

Berre ni fabrikktrålarar igjen

27. des 2007

Julehelsing på rim til Fiskebåt

21. des 2007

Porcupine Bank fortsatt åpen for pelagisk trål

20. des 2007

Prøver fra Statfjord A-sølet analyseres

20. des 2007

Uakseptabel gebyrøkning

18. des 2007

Foreløpig ikke fiskeprøver etter oljesølet

18. des 2007

Fiskebåt kritisk til kongekrabbe-forslag

17. des 2007

Oljesølet til overflata

14. des 2007

Riktig å advare mot mer leteboring

13. des 2007

Advarer mot udokumenterte produkter

13. des 2007

Storutslepp av olje i Nordsjøen

12. des 2007

Fiskebåt ber om merkeforsøk i Vestisen

11. des 2007

Kystverket vil ha Stadt-tunnell

10. des 2007

S&F-leiaren tordna mot NOx-skatten

10. des 2007

Sandal aktiv for å få til NOx-løsning

10. des 2007

Diskriminering av Vestlandet

7. des 2007

Ferskfisk så lønnsom at den må subsidieres!

6. des 2007

NOx-krisen: Fiskebåt vil møte statsråden

6. des 2007

Pause i NOx-forhandlingene

5. des 2007

Betydeleg usemje om fiskeripolitikken

5. des 2007

Nok en eksportrekord for sjømat

5. des 2007

Petter Løvik er død

4. des 2007

Allianse med miljøinteressene

4. des 2007

Hån mot næringsaktørane

4. des 2007

En tråler får levere fryst i Finnmark

4. des 2007

Meir NVG-sild til ringnot og trål

3. des 2007

Fiskarlaget ber om refordeling av sildekvoten

29. nov 2007

Stormøte om seismikk og fiskeri

28. nov 2007

Fiskebåt ber på ny om refordeling av NVG-sild

27. nov 2007

Marked og eierskap i Aalesunds Rederiforening

27. nov 2007

Russisk tråler arrestert av kystvakta

26. nov 2007

Nord-Norges Rederiforening: Ber om bredt samarbeid

22. nov 2007

Nettolønn kan koste 3 milliarder kroner om to år

22. nov 2007

Skuffende med subisidiering av andre flåtegrupper

22. nov 2007

Forslag om russisk inspeksjon av 16 pelagiske bedrifter

20. nov 2007

Bare fjerdeparten av distriktskvoten er tatt

20. nov 2007

Rockall/Hatton bank fortsatt stengt

19. nov 2007

Venstre vil fjerne nettoløna

16. nov 2007

Langenes i fiske igjen

16. nov 2007

Langenes truleg fri i løpet av kvelden

15. nov 2007

Langenes-saka mot løysing?

15. nov 2007

Statsråden: -Norge var ikke orientert

15. nov 2007

Langenes-saka opp på politisk nivå

15. nov 2007

I russisk arrest for ukjent regelendring

15. nov 2007

Maskevidderegulering bør evalueres

14. nov 2007

Innspurt for miljøfond

14. nov 2007

Gjenåpning av Rockall drøftes i London

13. nov 2007

Semje om ny og høgare NVG-kvote

13. nov 2007

Ramoen slipper inndraging

13. nov 2007

Betydelig større NVG-kvote?

7. nov 2007

Fiskebåt i Næringskomiteen

6. nov 2007

Ola Helge Holmøy 1. nestleiar i Fiskarlaget

4. nov 2007

Stort fleirtall i ressursfordelingssaka

3. nov 2007

Vi skjønar lite av fiskeripolitikken

2. nov 2007

Fiskeriministeren: -Fisk mer hyse og sei

2. nov 2007

Nytt milliardfond kan finansiere ny fiskebåtteknologi

2. nov 2007

Varsler fortsatt press mot Russland

2. nov 2007

Fiskeriministeren ber om russisk forklaring

31. okt 2007

Nedgang på ni prosent i makrellkvoten

30. okt 2007

Russland avgrensar pelagisk import frå Norge

30. okt 2007

Fersk rapport frå Barentshavet

30. okt 2007

Torskefangstane opp over 400 millionar kr.

30. okt 2007

Fare for selfangsten

30. okt 2007

Norsk-russisk avtale: Økning i torsk- og hysekvoter

26. okt 2007

EU vil verne mer vest av Irland

25. okt 2007

Fiskebåt:Unngå økt press på renta og kronekursen

25. okt 2007

Fiskebåt: Bunkersforbuket må ned

24. okt 2007

Kraftig kutt i kolmulekvoten

24. okt 2007

Fiskebåt: Ber Troms og Finnmark revurdere

23. okt 2007

Forhandlingskjøret er i full gang

23. okt 2007