Arkiv

Havforskarane gir klarsignal til seismikk

22. mai 2008

Trålerflåten bekymret for økonomien

22. mai 2008

Frårår oljeleiting på 27 blokker

22. mai 2008

Fiskebåt: Urolig for følgene av torskeoppdrett

21. mai 2008

Seismikkskyting i Lofoten/Vesterålen nå kan bli avblåst

21. mai 2008

Seismikk-skip bortvist frå Sunnmørskysten

20. mai 2008

Seismikkstarten verhindra

19. mai 2008

Fiskeridirektoratet imot leteboring i flere områder

16. mai 2008

Seismikk-tiltak i Lofoten/Vesterålen

15. mai 2008

Positivt med eit steg i rett retning

15. mai 2008

Provoserande av Oljedirektoratet

14. mai 2008

Sterke advarsler mot leteboring

14. mai 2008

Havforskingsinstituttet vil utsette seismikkskyting

14. mai 2008

NAFO-strategi for bunnområder

13. mai 2008

Rekordmåned for saltfisk

13. mai 2008

Seismikkavgjerd denne veka

13. mai 2008

Stor NRK-serie om fiskeri-kvardagen

9. mai 2008

God interesse for kadettplassar

9. mai 2008

Positivt møte mellom Fiskebåt og Bellona

8. mai 2008

Regionale orienteringsmøte om NOx-avtalen

8. mai 2008

Forsøk med flytetrål

23. apr 2008

Haga må svare om seismikk

23. apr 2008

Fiskebåt: Distriktskvoten bør avvikles

22. apr 2008

Ingen hastetiltak for sel- og kvalfangst

21. apr 2008

Følgjene av torskeoppdrett skal vurderast

21. apr 2008

Frykt for brå klimaendringer

21. apr 2008

Analyse av rammevilkåra i fiskerinæringa

18. apr 2008

Større rekekvantum enn i fjor

18. apr 2008

Talet på melde fiskefusksaker i nord aukar

18. apr 2008

Klimapolitikken kan påvirke fiskeripolitikken sterkt

18. apr 2008

Mistanke om 40 fiskefusksaker

17. apr 2008

Tøffe tider: Bunkers, valuta og rentenivå

17. apr 2008

Fiskebåt bekymret for storstilt torskeoppdrett

15. apr 2008

Fiskebåt urolig for sel- og kvalfangst

15. apr 2008

Fiskarlaget frykter konkursras med styrking av krona

14. apr 2008

Mørepolitikarar imot leiteboring

14. apr 2008

Kompromisslaus kamp mot oljeaktivitet i gyteområde

14. apr 2008

Nei til utsatt NOx-avgift

11. apr 2008

Fiskarlaget krever kortere seismikk-periode

10. apr 2008

Norsk-russisk fiskeritoppmøte

10. apr 2008

Næringskomiteen ferdig med havressurslova

10. apr 2008

Haga må svare om olje/fisk-konflikt

9. apr 2008

Utsettelse av NOx-innbetaling?

9. apr 2008

Rekordvolum i sildeeksporten

9. apr 2008

Nedgang i hvitfiskeksport, men godt kvartal for fryst

9. apr 2008

Årets første tobisfangst

8. apr 2008

Resultata frå vintertoktet klare

8. apr 2008

Nedgang i sjømateksporten i mars

8. apr 2008

Elektron-rettsak i tynn tråd

4. apr 2008

Juryen for Havfiskeflåtens Miljøpris klar

3. apr 2008

To rapporter om seismikk og fisk

3. apr 2008

Norge har bede om vurdering av raudliste-kriterier

31. mar 2008

Fiskebåt ber om fritt seifiske

27. mar 2008

Initiativ for fleirspråkleg maritim ordbok

26. mar 2008

Bedre rutiner må til for å øke sikkerheten

26. mar 2008

Russere godtok bøter på halv million

25. mar 2008

Stor pelagisk eksport

25. mar 2008

Temperaturøkning i Barentshavet

18. mar 2008

CO2-utslipp redusert gjennom strukturering

17. mar 2008

Overfisket av torsk i Barentshavet halvert på ett år

17. mar 2008

Fiskerikonferanse med god deltaking

14. mar 2008

Bekymret for unyansert miljøretorikk

14. mar 2008

Møte om klimatiltak for fiskeflåten

12. mar 2008

Positivt om fiskerfradraget

10. mar 2008

Sjøliner-forliset: Ros til mannskap, yrkesbrør og kystvakt

10. mar 2008

Sjømateksporten opp vel 270 mill. til nå i år

7. mar 2008

Ny service på fiskebat.no

7. mar 2008

Suksess for North Atlantic Seafood

7. mar 2008

Halstensen om miljø på North Atlantic Seafood

5. mar 2008

Klimavennlig hvalkjøtt

4. mar 2008

Høyre spør om fiskerfradraget

3. mar 2008

Kystfiskeutvalget til Stortinget først etter valget?

28. feb 2008

Viktig å finne balansen

27. feb 2008

Havfiskeflåten blant ungdom i Tromsø

25. feb 2008

Strid om oljeleting

25. feb 2008

Fiskebåt med uttalelse om havressursloven

22. feb 2008

Kystfiskeutvalgets forslag må avvises

19. feb 2008

Første norske loddefangstar til England

19. feb 2008

Utsleppa frå fiskebåtar stadig meir ned

18. feb 2008

Fortsatt dagforbud, men endret tidspunkt og område

14. feb 2008

Island lempar på vilkåra

14. feb 2008

Sildelandligge

12. feb 2008

Islandsk nei til norsk loddeforslag

12. feb 2008

FAO-regler om dyphavsfiske nesten i mål

11. feb 2008

Hvor blir det av lodda ved Island?

11. feb 2008

Dårleg ver set loddekvoten i fare

7. feb 2008

Strategi for fiskerikontroll offentliggjort

7. feb 2008

Fiskebåt vil ha vurdert seireguleringer

7. feb 2008

Januarrekord for sjømateksporten

7. feb 2008

Offshore på nettolønnstoppen

5. feb 2008

Schjøtt'n gir seg på Stortinget

5. feb 2008

Snabeluerbestand på 500.000-800.000 tonn

4. feb 2008

Anbudskonkurranse om referanseflåten

4. feb 2008

Representantskapsmøtet 2008

1. feb 2008

Avtakking av "Helan og Halvan"

31. jan 2008

Fiskeflåten skal bli verdens mest miljøvennlige

30. jan 2008

Fiskebåt: Vil ha slutt på diskriminering

30. jan 2008

Statsråden: -11 millionar kr. til rekruttering

30. jan 2008

Fiskebåt innstiftar ny miljøpris

29. jan 2008

Håper på like god jobb som i Langenes-saka

28. jan 2008