Arkiv

Produktavgifta burde ha vore uendra

13. okt 2008

Loddekvote på 390.000 tonn neste år

13. okt 2008

Norsk-russiske kvoteforhandlingar måndag

10. okt 2008

Pelagisk før "skjema"

9. okt 2008

Septemberrekord for klippfisk

9. okt 2008

Reisebrev fra Sørishavet

8. okt 2008

Glad for auken i fiskarfrådraget

7. okt 2008

Fiskerfradraget økes til 150.000 kroner

7. okt 2008

Rekordeksport av fisk i september

6. okt 2008

Useriøst av fylkesfiskerlaget i Nordland

6. okt 2008

Svært positivt

3. okt 2008

Elleve miljøprosjekt i flåten fekk støtte

3. okt 2008

NOx-reduksjon: Fiskeflåten i førarsetet

1. okt 2008

Ny rapport om skipsvrak i 2009

30. sep 2008

Torsketrålarane får distriktskvoten

25. sep 2008

Forslag om ny slumpfiskeordning

23. sep 2008

Direktorat krangler om seismikk

22. sep 2008

Hermes viser vei på sporbarhet

18. sep 2008

Makrell- og NVG-fisket i siget

18. sep 2008

Tilfreds med seismikk-møte

18. sep 2008

Det må søkes om tilbakebetaling av NOx-avgift

17. sep 2008

Tre statsråder til konferanse om Norskehavet

17. sep 2008

Frist for prisforslag: 1. november

15. sep 2008

Inspeksjon av pelagiske anlegg i oktober

12. sep 2008

Fiskebåt foreslår torskekvote på 516.000 tonn neste år

10. sep 2008

Godt seifiske i Nordsjøen

9. sep 2008

Sjømannskirken tilbyr beredskap

9. sep 2008

Vil krevje likebehandling

5. sep 2008

Mattilsynet: Direktesløying tillatt

4. sep 2008

Håp om fleire tiltak enn betra slumpfiskeordning

4. sep 2008

Departementet vil forbedre slumpfiskeordningen

4. sep 2008

Nedgang i sjømateksporten i august

4. sep 2008

Norsk torsk og hyse søkes miljøsertifisert

3. sep 2008

Fiskebåt vil ha tiltak mot uregulert islandsk fiske

3. sep 2008

Havfiskeflåten i front med NOx-tiltak

3. sep 2008

Forbedret strukturkvoteordning for seitrål

2. sep 2008

Ålesund til topps i rokonkurranse

1. sep 2008

Vellykka ungdomsmønstring

29. aug 2008

Ber om seismikkrapport

27. aug 2008

Fiskebåt møter ministeren i neste uke

27. aug 2008

Seismikk årsak til omfattande torskedød?

26. aug 2008

Sterkt sjømatpreg på årets Matfestival i Ålesund

25. aug 2008

Positive forsøk med flytetrål

21. aug 2008

Bunkersstøtte til leitetokt etter NVG-sild

21. aug 2008

Fisk ut av Rødlista?

20. aug 2008

Fiskebåt foreslår tiltak mot drivstoffkrisen

15. aug 2008

Fiskarfrådrag på 150.000 frå neste år?

14. aug 2008

Møte med statsråden om drivstoffkrisa

11. aug 2008

Fiskeridebattar på Nor-Fishing

11. aug 2008

Miljøavtalen om NOx godkjent av ESA

18. jul 2008

EU vedtok krisepakke

16. jul 2008

Samlet oversikt over rapporteringsregler

16. jul 2008

Nedgang for klippfisk/saltfisk, men fryst øker

14. jul 2008

Europeiske næringsorganisasjonar støttar subsidiering

11. jul 2008

EU med fiskerisubsidiar på 16 milliardar kroner

9. jul 2008

EU aukar fiskeristøtta med 4,8 milliardar kroner?

9. jul 2008

Storparten av havfiskeflåten med i miljøfond

8. jul 2008

Halvårsrekord for sjømateksport

7. jul 2008

Mangelfull renvasking av rødlisten for fisk

4. jul 2008

Plattforminformasjon samla på ei nettside?

4. jul 2008

Enorme mengder fisk i Barentshavet

1. jul 2008

Gyteområda spart

30. jun 2008

Kvoteråd for Nordsjøsild: Ned 10-15%

27. jun 2008

Betenkt over frikjøpsordning

27. jun 2008

Fiskebåt vil beholde seitrålgruppen

26. jun 2008

To tredelar av flåten med i NOx-fondet

25. jun 2008

Aker-anlegg miljøsertifisert

25. jun 2008

Fiskebåt: Ber om mer testing av flytetrål

23. jun 2008

Nye avdelingsdirektørar i Fiskeridepartementet

23. jun 2008

Ny olje- og energiminister i ettermiddag?

20. jun 2008

Sjømannsforbundet vil berge veterantrålaren Borgenes

20. jun 2008

Norsk utredning om matens klimaspor

18. jun 2008

Totalbom av FiskeribladetFiskaren

18. jun 2008

Bedrifter gjer seg klar til MSC-logo på sei

18. jun 2008

MSC-sjef roser norsk innsats mot svartfiske

18. jun 2008

Norsk sei miljøsertifisert

16. jun 2008

Betenkelig forsøk på stans i rekefisket ved Jan Mayen

16. jun 2008

Ikke klarsignal for loddefiske ved Island/Grønland

12. jun 2008

Fiskebåt samla til organisasjonskonferanse

11. jun 2008

Statsråden rosar Hasvik-avtalen

11. jun 2008

Uryddig tobis-stans

10. jun 2008

Venstre vil frede Møresokkelen

9. jun 2008

Havforsker for loddefiske i 2009

6. jun 2008

Erstatning frå Forsvaret til linebåtar

5. jun 2008

Drivstoffpriser og lodde på Sildelagsmøte

5. jun 2008

Enighet også med sjøoffiserene

5. jun 2008

Mye sel, men lite fangst i Vestisen

4. jun 2008

Mye sild til Russland og eksportrekord igjen

4. jun 2008

Ferskt hvalkjøtt til folket

30. mai 2008

Danmark: Høgare minsteprisar eller oljetillegg?

30. mai 2008

UK: 250 millioner fish and chips-måltid i året

30. mai 2008

Klippfisk i fokus under statsbesøket i Portugal

29. mai 2008

Miljømerking av norsk sei snart i mål

27. mai 2008

Spania med drivstoffsubsidiar til fiskeflåten

27. mai 2008

Strengare regulering av seismikk?

26. mai 2008

Gransking av ny oljelekkasje

26. mai 2008

Fiskebåt sterkt imot leteboring i gyteområder

26. mai 2008

Klarsignal for seismikkinnsamling

23. mai 2008

Råfisklaget ut mot seismikk

23. mai 2008

Alt å vinne på å investere i NOx-reduksjon

23. mai 2008