Arkiv

Tiltakspakken blir presentert klokka 11

26. jan 2009

Vurderer loddeopning måndag

24. jan 2009

Lodde sør/søraust for Bjørnøya

23. jan 2009

Stordøgn på silda

23. jan 2009

Reker fra havfiskebåter til Bocuse d'Or

23. jan 2009

Svært alvorlig for fiskerinæringen

22. jan 2009

Mange deltakarar

21. jan 2009

Finanskrisa skal ikkje stanse lønsame bedrifter

21. jan 2009

Krtitisk til tildeling av tilleggs-blokker

21. jan 2009

Topp-møte om kapital-tilgang

21. jan 2009

Nordea:- Oljepris rundt 40 dollar i heile 2009

20. jan 2009

Fiskebåt: Strenge krav til Goliat-utbygging

20. jan 2009

Uendrede minstepriser for torsk

19. jan 2009

Spør om sjømatpakken

19. jan 2009

Norway Pelagic kjøper Fryseriet

19. jan 2009

Trålflåten delt mellom Nordsjøen og Troms

19. jan 2009

Uenighet om klappmyssfangst

19. jan 2009

Ga bygda fleirbrukshall til 20 millionar

19. jan 2009

Lavere torske- og hysepriser ga utslag

19. jan 2009

Island aukar torskekvoten med 30.000 tonn

16. jan 2009

Vil ha lovfestet krav om nullutslipp

16. jan 2009

Havfiskeflåten teller 224 fartøy

16. jan 2009

Loddeleitinga startar i helga

16. jan 2009

Sild og makrell for 5,75 milliardar i fjor

15. jan 2009

Strid om nye prisforhandlingar på torsk

14. jan 2009

WWF gir grønt lys for Barentstorsken

14. jan 2009

Næringen ber om sjømatpakke på 5 milliarder

13. jan 2009

Sjøpattedyrrådet drøfter 2009-sesongen

13. jan 2009

Råfisklaget omsatte for 6,2 milliarder i 2008

12. jan 2009

Valde utsendingar til representantskapsmøtet

12. jan 2009

Seismikk: Skremmeavstand på minst 18 nautiske mil

9. jan 2009

Fiskebåt-programmet klart

8. jan 2009

Fiskebåt med innspill til regjeringens tiltakspakke

8. jan 2009

Rekordeksport av sild i 2008

8. jan 2009

Tøft for torskeeksporten i 2008

8. jan 2009

Eksportrekord for sjømat i 2008

8. jan 2009

Vil fiske makrell i EU-sona no

7. jan 2009

Protesterer mot nye ilandføringsregler

6. jan 2009

Departementet skal vurdere klappmysfangst i 2009

23. des 2008

Finanskrise, økonomisk feber og Babels forvirring

22. des 2008

Årets siste Fiskebåtrederen er klar

22. des 2008

Nye minstepriser for lodde

22. des 2008

Styringsrenta ned med 1,75 prosentpoeng

17. des 2008

Islandske fiskebåtreiarar med nei til EU

16. des 2008

Ubåtavklaring først etter nyttår

12. des 2008

Vågekval-kvote på 885 dyr i 2009

11. des 2008

November-rekord for sild og makrell

11. des 2008

Torske- og hysepriser til megling

11. des 2008

Norge og EU enige om avtale

10. des 2008

Ny politisk rådgiver i Fiskeridepartementet

10. des 2008

Fiskeriavtale mellom Grønland og Norge

9. des 2008

Sammensatte problem

9. des 2008

Fest eller fiasko i 2009?

5. des 2008

Forvalt ut frå fleirbestands-perspektiv!

5. des 2008

Vi må markedsføre vår reine og sunne fisk!

5. des 2008

Kvikksølv-ubåten må hevast

5. des 2008

Eksportøkning også i november

4. des 2008

Ressursar og forvalting sentralt i Vestnorges

4. des 2008

NOx-målet i 2008 er nådd

3. des 2008

Sogn og Fjordane med søkelys på fiskeribyråkrati

3. des 2008

Rekruttering, marknad og forvalting i Aalesunds

2. des 2008

Over 1000 korallområder i norske farvann

1. des 2008

SV inn for heving av ubåten?

1. des 2008

Knut Vartdal inn i MSC-styret

27. nov 2008

Vil ha mer forskning på sei

26. nov 2008

Stort kredittbehov i fiskerinæringa

26. nov 2008

Beredskap mot dramatikk i fiskerinæringa

21. nov 2008

Ubåt-saka til Stortinget

21. nov 2008

Seikvote på 225.000 tonn neste år

20. nov 2008

Meir makrell bør fiskast i norsk sone

20. nov 2008

Miljøsaker dominerer i Nord-Norges

19. nov 2008

Kraftig økning i makrell- og sildeeksporten

17. nov 2008

Fempartsavtalen om NVG-sild underteikna i London

14. nov 2008

Fiskebåt vil drøfte generelt ilandføringskrav

12. nov 2008

Totalkvote på 590.000 tonn kolmule

11. nov 2008

Miljøvernministeren roste havfiskeflåten

11. nov 2008

Krever petroleumsfrie soner i Norskehavet

11. nov 2008

Kystverket:-Tildekking minst risikofylt

10. nov 2008

Rekordmåned for klippfisk

7. nov 2008

Knallsterk oktober for sjømateksporten

6. nov 2008

Stolt av fiskeflåtens engasjement

6. nov 2008

Kan fiske 10% meir NVG-sild i år

6. nov 2008

Bok om havfiske nominert til Brageprisen

5. nov 2008

Flåtens bunkersforbruk meir enn halvert på 5 år

5. nov 2008

Kraftig nedgang i bunkersforbruket

4. nov 2008

Fiskebåt tilfreds med makrellavtale

2. nov 2008

Sperrelina for NVG-fisket flytta

31. okt 2008

Mest stor sild nord/nordaust for sperrelina

30. okt 2008

Viktige makrellforhandlinger i London

29. okt 2008

Maskiniststreiken er slutt

28. okt 2008

Kravene fra Det norske maskinistforbund

25. okt 2008

Krev 1 million i årsløn for ringnot-maskinistar

23. okt 2008

Satsar på rekruttering

23. okt 2008

Gunstig situasjon for fiskerinæringa no

23. okt 2008

Ber om lavere produktavgift

22. okt 2008

Sparebank1-bankar overtar Glitnir

21. okt 2008

Maskiniststreik for høyere ringnot-lott/hyre

21. okt 2008

Fokus på avgifter i Finanskomiteen

17. okt 2008

Torskekvoten opp 20%, loddekvote på 390.000 tonn

16. okt 2008

Positivt at loddefisket kommer tilbake

13. okt 2008