Arkiv

Loddefangstar til 375 millionar kroner

11. mai 2009

Mørebankene vernes inntil videre

8. mai 2009

Meir til driftskredittar i fiskerinæringa

8. mai 2009

Fortsatt saltfisknedgang

7. mai 2009

Eksportrekord for sjømat, men stor saltfisk-svikt

7. mai 2009

Fiskebåt støtter vern av tre korallområder

6. mai 2009

WWF jubler over mer miljømerking

4. mai 2009

Norsk sild og makrell miljøsertifisert

30. apr 2009

Miljømerke til torsk og hyse i høst?

28. apr 2009

Ber om fritt hysefiske

24. apr 2009

Fiskebåt positiv til elektronisk rapportering

24. apr 2009

Vil endre stengingsregler i Barentshavet

22. apr 2009

Norge ut mot EU om selprodukt

22. apr 2009

Kyststatmøte om makrell

22. apr 2009

AP: Avgjerd om Lofoten/Vesterålen i 2010

21. apr 2009

Lodda på veg til Japan

21. apr 2009

Delt innstilling om Lofoten/Vesterålen

21. apr 2009

Snart miljømerking av norsk sild og makrell

20. apr 2009

Kampanje for Barentshav-torsk i Sverige

20. apr 2009

Avgrenset tobisfiske i år?

16. apr 2009

TV-reklame skal løfte torskeeksporten

8. apr 2009

Rekordstor pelagisk eksport

8. apr 2009

Ønsker fiskeripolitiske tiltak mot torskekrise

7. apr 2009

Endring i påskestoppen

7. apr 2009

Hvitfiskeksport 300 millioner ned

6. apr 2009

Ny naturmangfoldlov gjelder delvis til havs

3. apr 2009

Eksportrekord igjen- tross torskeproblem

3. apr 2009

Tilfreds med makrell-handtering

2. apr 2009

Norsk makrellkvote på vel 190.000 tonn

2. apr 2009

EU fordømmer Islands makrellfiske

2. apr 2009

Bekymret for norsk selfangst

1. apr 2009

Vil ha økte maksimalkvoter for sei

30. mar 2009

Alvorlig i torskesektoren

30. mar 2009

Sellafield opp i spørjetimen

27. mar 2009

Semje med Maskinistforbundet

25. mar 2009

Heilt nytt vervarsel for hav og kyst

24. mar 2009

Norge verdas nest største sjømateksportør

23. mar 2009

Norsk-britisk fiskerimøte

23. mar 2009

Svært tilfreds med departementet

23. mar 2009

Ekstrabevilgning til markedsføring av torsk

23. mar 2009

Lempinger i påskestoppen

19. mar 2009

Lovar betre vertenester for havområda

19. mar 2009

Hermes torskelyspunkt

18. mar 2009

Må reagere på Islands framferd i makrellfisket

18. mar 2009

Norsk-svensk fiskerimøte

18. mar 2009

Ber om arbeidsgruppe

17. mar 2009

Useriøs, uhørt og uakseptabel opptreden

16. mar 2009

Dorging for å fastslå makrellstorleik

16. mar 2009

Regjeringsadvokaten totalt uenig med Smith-utvalget

16. mar 2009

Rekordeksport av sild

16. mar 2009

Forslag om 5 milliarder til farleder og fiskerihavner

13. mar 2009

Kvitungen til isen 2.april

12. mar 2009

Seiens vandringsmønster i endring?

12. mar 2009

Designheder til fiskerinæringen

12. mar 2009

Miljøfondet leverer

11. mar 2009

Opnar for meir leiteboring på Sularevet

10. mar 2009

Norge best i ansvarlig fiske

9. mar 2009

Imot prøveboring på Sularyggen

6. mar 2009

Nigeria nest største sildemarked

5. mar 2009

2000 sider med fiskerihistorie

5. mar 2009

Tøffere for torsken

4. mar 2009

Sjømateksport økte med 10%, men torskeproblem

4. mar 2009

EU-forbod mot selprodukt?

3. mar 2009

Fiskeridirektoratet bør ta boten

2. mar 2009

Første norske MSC-sertifisering av torsk og hyse

2. mar 2009

Regjeringen stopper norsk selfangst

2. mar 2009

Sametinget vil ha klappmyssfangst

2. mar 2009

Norsk-russisk floke løyste seg raskt

26. feb 2009

Ujevnt loddefiske

25. feb 2009

Garantier til Råfisklaget og Sildelaget

24. feb 2009

Verna mot tråling, opna for leiteboring

23. feb 2009

Selfangtsesong i fare

20. feb 2009

Fiskeflåten må med i ny rederiskatteordning

20. feb 2009

Auke i seikvoten i Nordsjøen

18. feb 2009

Havfiskeflåten møtte ungdom i Bodø

17. feb 2009

Tidsbegrensede kvoter bør ikke formuesbeskattes

17. feb 2009

Kyrkja vil ha stans i oljeleiting i 5 år

17. feb 2009

Neppe loddefiske ved Island i år

16. feb 2009

NOx-utsleppa frå fiskeflåten ned

16. feb 2009

Finanskomiteen med tiltak for fiskerinæringa

6. feb 2009

Bekymret for forvaltningsplanarbeidet

6. feb 2009

Tettpakka med interessante foredrag

6. feb 2009

20 mill. ekstra til marknadsføring av torsk

5. feb 2009

Nedgang på 18-19% i torskeeksporten

5. feb 2009

Sild og makrell med på å løfte eksporten

5. feb 2009

Helt enig i Fiskebåt-visjonen

4. feb 2009

Havfiskeflåtens Miljøpris til Rolls Royce Marine

4. feb 2009

Drøftingar i dag om kredittspørsmål

4. feb 2009

Norsk-færøyisk fiskeriavtale for 2009

4. feb 2009

Åtvarar mot manglande fornying av flåten

4. feb 2009

Høyre ber statsråden orientere om fiskeri-tiltak

2. feb 2009

Konkrete forslag til Finanskomiteen

2. feb 2009

Store fine loddestimer

30. jan 2009

Rekordstort Fiskebåt-møte

30. jan 2009

Svært glade for heving

30. jan 2009

Fiskerinæringa på høyring om tiltakspakken

29. jan 2009

En god del lodde må gå til mel/olje

28. jan 2009

Spør om Fedje-ubåten igjen

27. jan 2009

Loddefisket er opna

26. jan 2009

Det hastar med tiltak for fiskeeksporten

26. jan 2009